Sök


 
Ordlista

 
Skolan

Skolpojkar
Stöd till arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak


Alla elever har rätt till en tobaksfri skoltid men också ett gott skolklimat med goda relationer till kamrater och till lärare. 

Eleverna har också rätt till en undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden. 

Sist – men inte minst – det största skyddet för elevers hälsa – det är att gå ut skolan med godkända betyg.

Läs mer om skolans roll kring ANDT på Skolverkets hemsida >>

Local Hero - Ge unga en meningsfull fritid >>

Verktyg & stöd för ditt arbete >>Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund