Sök


 
Ordlista

 
Patientfall

De här lärande patientfallen kommer från Svensk förening för Allmänmedicin och är författatade av Hans Hallberg, familjeläkare i Falun och sedan tio år tillbaka aktiv inom
SFAM:S riskbruksprojekt

 


Karin är en 69-årig hemmafru, bosatt i villa i en mellansvensk stad. Hennes jämnårige make har tidigare arbetat som direktör i ett stort företag. Makarna har under många år bott utomlands. Båda har golf som hobby. Karin söker nu dig, sin familjeläkare, och berättar att hon sedan mer än ett halvt år tillbaka har haft besvär med hjärtklappning och extraslag. Hon tycker att symtomen har förvärrats den senaste månaden.

 

Hon har också problem med sömnen vilket hon framför allt hänför till hjärtklappningen som för det mesta kommer nattetid. Hon är orolig för sitt hjärta och berättar att hennes far dog i hjärtinfarkt när han var 67 år gammal.

Hon undrar om hon ska ta det mera lugnt med golfspelandet i fortsättningen.

Vid din undersökning noterar du en del extraslag på hjärtat. EKG visar SVES men i övrigt inget anmärkningsvärt. Blodtrycket är 170/100. Hon gör inget intryck av att vara deprimerad.

Vad tror du om orsaken till hennes besvär? Hur lägger du upp eventuell ytterligare medicinsk utredning och provtagning? Ordinerar du någon medicin vid detta besök?

  

När du funderat ett tag och har svar på frågorna ovan så kan du läsa kommentarer till patientfallet >>
Göran är en 26-årig ensamstående man. Han har tidigare bott i en mindre ort i norra Sverige men har sedan några månader flyttat ner till Stockholm i hopp om att hitta ett arbete. Han har varit arbetslös det senaste året efter att tidigare haft en del kortvariga skogsarbeten. Det framgår att han lever så gott som helt socialt isolerad. Han röker närmare en ask cigaretter dagligen.    

 

Göran söker dig nu på grund av oro och nedstämdhet. Han känner sig ständigt trött och har svårt för att sova. Dessutom har han ofta ont i magen och halsbränna samt blir lätt illamående. Han vill ha hjälp med Losec och någon lugnande medicin. Göran vill också bli sjukskriven.

 

Inför hans besök har du rekvirerat vårdcentralens journalhandlingar från den ort där han tidigare bodde. Där har han kort tid innan han flyttade sökt för buksmärtor. Utredning med ultraljud av buken visade då inte något avvikande. Leverproverna (transaminaser och gamma-GT) som togs vid detta besök var däremot lätt förhöjda. Göran hade uteblivit från planeratåterbesök från denna vårdcentral, sannolikt på grund av att han då redan
hade flyttat till Stockholm.

 

Vid undersökningen är Göran svår att få blickkontakt med. Han ter sig nedstämd och gör ett oroligt intryck men förnekar trovärdigt självmordstankar. Han ömmar ordentligt i epigastriet vid bukpalpation.

 

Du noterar också en snabb hjärtfrekvens på omkring 95/minut. Hb är 155. Normalt blodtryck.

 

Vill du initiera någon ytterligare medicinsk utredning och/eller provtagning? Finns det några speciella risker i detta fall? Hur gör du med sjukskrivningen? Skriver du ut några mediciner? Vilka? Varför?

 

När du funderat ett tag och har svar på frågorna ovan så kan du läsa kommentarer till patientfallet >>
Anders är en 33-årig ogift ingenjör som bor ensam i lägenhet i en mindre stad i Småland. Du har tidigare som husläkare bara träffat honom två gånger när han sökt akut för ryggskott respektive förkylning. Däremot har du haft en ganska långvarig läkarkontakt med hans far som du har kontrollerat för kärlkamp och blodtryckssjukdom. Fadern dog för ett år sedan i hjärtinfarkt, endast 59 år gammal.

 

Anders kommer nu på besök på din mottagning efter remiss från företagshälsovården. Man har vid hälsoundersökning där konstaterat ett förhöjt triglyceridvärde (3.2) men normalt totalkolesterol och LDL-samt HDL-kolesterol. Av remissen framgår vidare att Anders är överviktig med BMI 27.2.

 

Vid ditt inledande samtal med Anders framkommer bland annat att han slutade röka i samband med att fadern – som var storrökare började få kärlkampsbesvär för sju år sedan. På din fråga om hans alkoholvanor svarar han att han "dricker som folk gör mest". Vid försök till precisering av alkoholkonsumtionen framgår det att det rör sig om en 50 cl burk starköl dagligen och dessutom närmare en helbutelj whisky under helgerna. Han har läst i tidningarna att alkohol skyddar mot hjärtinfarkt och slaganfall.

 

Anders har på grund av faderns hjärtsjukdom och död satt sig in i diskussionen om riskfaktorer och hjärtsjukdom, bland annat genom att söka på olika hälsosajter på nätet. Han undrar om han ska börja medicinera med någon blodfettsänkande medicin.

 

Företagsläkaren har tyckt att han borde motionera mera för att kunna gå ner i vikt men hans arbete är så pass stressigt att han inte riktigt orkar med någon fysisk aktivitet när arbetsdagen är slut. Hur lägger du upp den fortsatta handläggningen och behandlingen av Anders?

 

Vilka undersökningar och laboratorieprover tycker du är motiverade? Instämmer du i hans påstående om att han "dricker som folk gör mest"? Tillmötesgår du hans önskemål om att få recept på blodfettsänkande läkemedel?

 

När du funderat ett tag och har svar på frågorna ovan så kan du läsa kommentarer till patientfallet >>
Anna är en 80-årig änka som under sitt yrkesverksamma liv huvudsakligen arbetat som servitris. Hon bor ensam i lägenhet i en mindre stad i mellansverige. Hennes tre barn bor samtliga på långt geografiskt avstånd. Sedan några år tillbaka har hon haft en del hjälp från hemtjänsten på grund av flera sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar, bland annat coxartros, förmaksflimmer och synnedsättning.

 

Hon medicinerar med NSAID för höftvärken och bensodiazepiner för sömnbesvär. För några veckor sedan sökte Anna dig efter att ha ramlat ur sängen nattetid och slagit sig illa. Hon hade inga tecken på stroke och akut röntgenundersökning av höften där hon fått mera ont visade ingen fraktur.

 

Nu kommer hon till dig på vårdcentralen i ambulans efter att ha ramlat i lägenheten på dagen. Klinisk och röntgenologisk undersökning visar högersidig radiusfraktur. Du noterar också att hon denna gång rör sig mer ostadigt och osäkert än tidigare.

 

Neurologisk stausvisar inget avvikande. Blodtrycket är normalt liksom bglukos och Hb.

 

Vill du initiera någon ytterligare medicinsk utredning och/eller provtagning? Hur tänker du kring behandling och uppföljning på längre sikt? Finns det någon anledning att se över hennes medicinering?

 

När du funderat ett tag och har svar på frågorna ovan så kan du läsa kommentarer till patientfallet >>

 Peter är en 45-årig gift affärsman bosatt i Stockholm. Han har tidigare sökt dig akut flera gånger på grund av återkommande dyspepsisymtom där behandling med protonpumpshämmare givit övergående besvärslindring. Planerad undersökning med gastroskopi blev inställd då Peter nödgades göra en viktig tjänsteresa.

 

Han röker inte men uppger att det ibland kan var si och så med kostvanorna. Alkoholanamnesen har däremot inte penetrerats. Vid ett tillfälle sökte han kontakt efter en episod med vänstersidiga bröstsmärtor. Utredning med EKG, arbets-EKG och ekok rdiografi visade då inga hållpunkter för hjärtsjukdom. Normala blodfetter.

 

Peter söker dig nu ånyo akut. Han ska flyga till London för flera dagars överläggningar om ett nytt kontrakt för firman som han arbetar för och berättar att det säkerligen kommer att bli en hel del representation med middagar och alkohol i samband med detta. Eftersom han vet att han vid sådana tillfällen brukar reagera med magbesvär och illamående och ibland till och med kräkningar vill han ha recept på Losec för att ha medicinen med på resan.

 

Han tycker att det är onödigt med undersökning och provtagning eftersom du som läkare känner väl till hans besvär sedan tidigare och "vi båda har det stressigt".

 

Gör du trots "stressen" ändå någon form av undersökning? Tar du några prover vid detta besök? Skriver du ut önskat recept? Hur förhåller du dig till hans hälsoproblem på sikt?

 

När du funderat ett tag och har svar på frågorna ovan så kan du läsa kommentarer till patientfallet >>
Gunilla är en frånskild 60-årig kvinna som arbetar i en skolbespisning i en liten norrländsk kommun. Hon röker ungefär fem cigaretter om dagen. Gunilla har haft årlig kontakt med vårdcentralen på grund av klimakteriella bortfallssymtom efter menopaus elva år tidigare. Besöken har mestadels gällt undersökning för att få fortsatt förskrivning av östrogen/gestagen (Cyclabil).

 

Hennes huvudsakliga besvär är hjärtklappning, svettningar, sömnbesvär och humörsvängningar. Hon tycker att medicinen bara hjälper till viss del och har några gånger undrat över om hon inte behöver "starkare" tabletter.

 

Utöver de årliga kontrollerna har hon också sökt dig akut vid flera tillfällen på grund av besvär med värk i muskler och leder samt trötthet och därvid varit sjukskriven i flera perioder på tre eller fyra veckor. Hon anser att dessa besvär beror på hennes tunga arbete.

 

Gunilla kommer nu till dig på sedvanlig årskontroll. Hon tycker att hennes besvär med hjärtklappning och svettningar samt sömnbesvär har förvärrats de senaste månaderna. En väninna till henne använder hormonplåster mot sina klimakteriebesvär och Gunilla vill gärna få prova denna typ av medicinering.

 

Vid din undersökning av henne noterar du bland annat ansiktserytem samt en snabb men regelbunden hjärtfrekvens kring 100/min. Blodtrycket ligger på 165/100. B-glukos, Hb och urinsticka visar ingenting avvikande.

 

Hur bedömer du indikationen för fortsatt förskrivning av östrogen/gestagen och Gunillas önskemål att få byta till hormonplåster? Vilka eventuella ytterligare utredningar och/eller laboratorieprover vill du initiera?

 

När du funderat ett tag och har svar på frågorna ovan så kan du läsa kommentarer till patientfallet >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund