Sök


 
Ordlista

 
Andra levnadsvanor


Levnadsvanor

Riskbruk av alkohol är en av de fyra levnadsvanor som Socialstyrelsen prioriterat i sin nationella riktlinjer.


Här i Jämtland har vi taget fram ett webbaserat sceeninginstrument som ger ett underlag för samtal med patienter. Se det här på levnadsvanor.nu

I vår rapportgenerator för levnadsvanetestet kan du ta ut grafiska rapporter från svaren. Här kan du till exempel jämföra patienterna på din hälsocentral med övriga länet, jämföra kvinnor och män eller olika åldersgrupper.


Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för levnadsvanor

Ett bra sjukdomsförebyggande arbete kan förbättra folkhälsan mycket. Samtidigt finns det stora variationer mellan landstingen och olika vårdgivare när det gäller att erbjuda hjälp och stöd till patienter att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Dessutom finns en stor efterfrågan på kunskap om användbara effektiva metoder i det praktiska arbetet. Därför gör Socialstyrelsen nationella riktlinjer för att stödja förändring av levnadsvanor.

I arbetet har Socialstyrelsen valt fyra levnadsvanor som alla berör många människors hälsa och därmed tar stora samhällsekonomiska resurser i anspråk:

  • tobaksbruk
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosamma matvanor

Läs mer om åtgärderna i riktlinjerna.

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor


Inspirationsfilmer om levnadsvanor

Här kan du se inspirationfilmer om levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. 

Filmerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder och är producerade av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Till filmerna >>Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund