Sök


 
Ordlista

 
Alkohol - och drogsamordnare

Som alkohol och drogsamordnare är min uppgift framförallt att samordna det förebyggande alkohol och drogarbetet i Härjedalens kommun. Speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor och föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i min verksamhet. Målsättningarna är framförallt att få till ett trendbrott vad gäller
alkoholkonsumtion, att minderåriga inte konsumerar alkohol samt ett narkotikafritt samhälle.

 

Kontaktperson

Agneta Roberts

Projektledare/Alkohol- och drogsamordnare

Tel: 073 - 055 95 54

E-post: agneta.roberts@herjedalen.se


Här berättar Agneta om några av de aktiviteter som pågår i kommunen:

  

 

 

Här berättar Agneta Östlund Rehnsberg om tobaksprevention för ungdomar 

via konceptet Tobaksfri duo:

  


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund