Sök

 

Var nionde njursvikt i Sverige beror på rökning

Kedjerökning eller långvarigt rökande av cigaretter ökar risken för gradvis tilltagande och oåterkalleliga skador på njurarnas funktion. Det kan sluta med kronisk njursvikt där dialys eller transplantation är räddningen. Det finns också behandling som kan sakta ner nedbrytningsprocessen.

 

Risken för sådana njurskador hos storrökare är 50 procent större än hos icke rökare. Det visar en studie på Karolinska institutet i Stockholm som letts av doktoranden Elisabeth Ejerblad.

 

Studien presenteras i augustinumret av tidskriften Journal of the American Society of Nephrology. (Nefrologi är läran om njurarna och deras sjukdomar.)

 

Allt fler människor runt om i världen drabbas av kronisk njursvikt. Man beräknar att antalet personer med behov av dialys eller njurtransplantation kommer att fördubblas under nästa årtionde. Det är angeläget att kartlägga orsakerna till problemet för att kunna hejda den negativa utvecklingen.

 

En av riskfaktorerna är rökning. Det bekräftas av studien på Karolinska institutet. För en rökare som konsumerar mer än 20 cigaretter om dan ökar risken för njursvikt med 51 procent jämfört med icke rökare.

 

Det har också stor betydelse hur länge man rökt. En person som rökt 40 år eller mer ökar risken för kroniska njurskador med 45 procent även om den dagliga konsumtionen är mindre än 20 cigaretter. Det är den totala dosen som är avgörande. Rökning av ett paket cigaretter om dagen i 30 år ger samma risk som att röka två paket dagligen i 15 år.

 

I studien ingick 926 patienter med kronisk njursvikt och en kotrollgrupp på 998 personer med normala njurfunktioner.

 

En sluteffekt av rökning på njurarna är skrumpnjure orsakad av åderförkalkning i blodkärlen. En vanlig skada är också ett inflammatoriskt tillstånd som försvårar den filtrerande funktionen hos njurarna.

 

En slutsats av studien på Karolinska institutet är att rökning av cigaretter orsakar vart nionde fall av kronisk njursvikt i Sverige. Att sluta röka är ett effektiv sätt att stoppa en fortgående nedbrytningsprocess av njurarna.


Källa: Newswise alert, 29 juli 2004.

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt:

          

Läs om oss som står bakom Tobaksfakta här >> 

 

Användarnamn Lösenord   Logga in
  

Skriv ut