Sök

 

Oförändrad lungcancerrisk med sänkt tjärhalt

Lägre tjärhalt i cigaretter minskar inte risken för lungcancer. Amerikanska forskare har undersökt sambandet mellan olika nivåer på tjärhalterna och dödsfall i lungcancer i en befolkningsstudie med 364 239 män och 576 535 kvinnor. Rökare, före detta rökare och personer som aldrig rökt ingick.

Det visade sig att oberoende av tjärhalternas storlek så är risken att drabbas av lungcancer avsevärt mycket större för rökare än för icke rökare och personer som slutat röka, särkskilt om de slutat före 35 års ålder.

De som rökt cigaretter utan filter och med tjärhalter över 22 milligram per cigarett löpte de största riskerna. För män och kvinnor som rökt cigaretter med sju milligram tjära eller lägre, 8-14 eller 15-21 milligram fanns inga riskskillnader.

Så risken för lungcancer minskar inte när högsta tillåtna tjärhalt i alla cigaretter som säljs i Sverige och övriga EU från och med januari 2004 sänkts till tio milligram i stället för tidigare 12 milligram.

  • Under 1950-talet var tjärhalten i cigaretterna 37 milligram. När larmen om sambandet mellan rökning och lungcancer bevisades började producenterna arbeta med att sänka tjärhalterna. Det började med att man införde filter och ett porösare cigarettpapper. Det minskade tjärhalterna i röken till 22 milligram per cigarett, i varje fall när man mätte utsläppen med hjälp av maskiner. Dit hade man nått i USA 1967.

I slutet av 1960-talet introducerades ventilationshål i filtren. Efter det började industrin marknadsföra ”lågjärecigaretter” med beteckningar som mild och light. De hade tjärhalter på 8-14 milligram, men det fanns också ”mycket lågtjäriga cigaretter” med sju milligram tjära eller lägre. I slutet av 1970-talet började man också bearbeta tobaken så att den skulle bli mer luftig. 1990 hade den genomsnittliga tjärhalten i amerikanska cigaretter sjunkit till 13 milligram.

  • Många undersökningar har visat att rökarna med lågtjärecigaretter får i sig lika mycket skadliga ämnen som förut på grund av att de röker intensivare och blockerar ventilationshålen i filtren med fingrar och läppar. Det var rön som ledde till att beteckningar som mild och light förbjöds i alla EU-länder från 1 oktober 2003. Man ansåg att beteckningarna mild och light var vilseledande.

Sverige var inte långt efter USA när det gällde light-cigaretter. I början av 1970-talet lanserade Tobaksbolaget (som så småningom blev Swedish Match) "lågtjärecigaretten" Gula Blend. Introduktionen av Gula Blend var i tidens ljus en vällovlig ambition att minska riskerna genom sänkt "tjärhalt" även om den inte var lägre än 12 milligram. I Gula Blend extra var den 7.

46 procent av Sveriges manliga rökare och 74 procent av de kvinnliga rökte light, en större andel än i övriga EU.

Det var resultatet av att en ny tobakspolitik hade inletts utifrån forskarrönen om tobakens skadeeffekter. Ett av resultaten av den blev att light-cigaretten slog igenom tidigt i Sverige.
Källa: BMJ 2004;328:72 (10 januari)

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt:

          

Läs om oss som står bakom Tobaksfakta här >> 

 

Användarnamn Lösenord   Logga in
  

Skriv ut