Sök


 
Ordlista

 
Spridningskonferens 2019

 För fjortonde året i rad bjuder Ledningsgruppen för Mobilisering mot droger tillsammans med Folkrörelsen mot droger i Jämtlands län in till den årliga spridningskonferensen.

 

Sedan hösten 2006 har det pågått en kraftsamling, en mobilisering mot droger i Jämtlands län. Kraftsamlingen har gett effekt, bland annat genom minskad alkoholkonsumtion bland unga. Stärkta av positiva resultat och en trend som pekar i rätt riktning är det dags att ta nästa steg i vårt gemensamma arbete.

 

Samhällsarbete - Lokal mobilisering

Samhället står i dag inför stora sociala utmaningar. Det gäller inte minst i utsatta lokalsamhällen – från glesbygder till marginaliserade förorter. En växelverkan mellan globalisering, ojämlikhet, segregation, exkludering och miljöhot samt omvandlingen av välfärdspolitiken har lett till att samhällsarbete – community work – blivit aktuellt inom allt fler samhällssektorer. ?

 

Syfte med årets spridningskonferens är att uppmärksamma samhällsarbetets betydelse i det förebyggande arbete samt visa på några goda exempel.

 

» Datum:      31 januari 2019

» Tid:            08.30-16.00

» Plats:         OSD Congress & Event, Östersund


Anmälan görs i bifogat program.

  Program spridningskonferens i O¨stersund 2019 (281 KB)


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund