Sök


 
Ordlista

 
AUDIT (strukturerade intervjufrågor)

AUDIT (The Alcohol Use Disorder Identification Test). 

Strukturerad intervju för att fånga riskkonsumenter i tämligen tidigt skede. Av WHO rekommenderad.


Tonvikten på frekvens, konsumtionsmängd (översatt till glas alkohol) och riskbeteende. Fråga 3 är en god indikator på hög konsumtion. Gör alltid klart för patienten, att frågorna gäller det senaste året.

  

Ett interaktivt formulär kan används som självtest och ger feedback utifrån hur man svarat. 

Det kan användas av patienter och finns då på mobilisering.nu/alkoholtest

 

 

Här kan du hämta Auditfrågorna som PDF fil att skriva ut >>

 Audit utskriftsversion 

(94 KB)

 AUDIT tolkning 

(67 KB)


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund