Sök


 
Ordlista

 
Utbildningsmaterial

Här finner Du utbildningsmaterial som kan vara användbart i Ditt alkoholförebyggande arbete.


Barns tankar om alkohol

Samtala om alkohol med föräldrar i barnhälsovården
- en metod och material för att väcka eftertanke kring barn, föräldrar och alkohol

Materialet är utarbetat av Barnhälsovårdsenheten, Primärvårdscentrum i Västernorrlands kandsting och består av föräldrabroschyr ” Barns tankar om alkohol” och personalhandledning ”Att samtala om alkohol med föräldrar”.

 

Arbetssättet är mer inriktat på samtal och attityddiskussion än information om alkoholens skadeverkningar. Det är ett material om alkoholbruk och inte om missbruk. Materialet och arbetssättet har väckt stort intresse bland landets barnavårdscentraler och används på ett flertal ställen. På barnavårdscentralerna i Landstinget Västernorrland ingår alkoholsamtal som en del i barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete.

Du kan läsa mera om materialet och även ladda hem materialet här >>


Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor. Arborelius, E & Brandell Eklund, A. Tillhörande video. 2001. Stockholm: Cancerfonden.
 Dokumentet kan hämtas här  (448 KB)


Utbildning i motiverande samtalsmetodik via webben

Här har gratis du tillgång till en utbildning i motiverande samtalsmetodik.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund