Sök


 
Ordlista

 
Brott och otrygghet i Jämtland - BRÅ-statistik

Nedan finns Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökningen 2006–2017 som bilaga

För Jämtlands del finns några områden där utvecklingen är klart negativ.


Andelen Jämtar som känner oro mycket eller ganska ofta för överfall eller misshandel är 11% 2017. Det är nästan en fördubbling på tio år (6 % 2008)


Att otryggheten påverkar livskvalitén anser 10% 2017. Det är mer än en tredubbling på 10 år (3 % 2008)


Otrygghet-Jämtland-BRÅ
Förklaring: Staplarna avser % av befolkningen
våldsbrott-Jämtland-BRÅ
Förklaring: Staplarna avser % av befolkningen


Här kan du se BRÅ:s rapport i sin helhet:
Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund