Sök


 
Ordlista

 
Ny rapport om drogutvecklingen

CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet. Publikationen och tabellbilagan som släpptes den 10 april är den mest heltäckande sammanställningen och analysen över drogutvecklingen i Sverige. I år släpps den även i en engelsk version.

I rapporterna redovisas – förutom statistik från CAN – uppgifter inhämtade från ett flertal myndigheter bl. a BRÅ, Finansdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, SCB, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Läs mer >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund