Sök


 
Ordlista

 
Kosttillskott - rapport från Östersunds kommun

Miljö och hälsa vis Östersunds kommun har drivit ett projekt om kosttillskott under 2014-2016. Det är främst butiker som apotek och hälsokostbutiker som har kontrollerats men även ett gym. 

Trots att inte alla gym ingick i projektet kan det ändå vara intressant att ta del av slutrapporten kring kosttillskott.De flesta av bristerna kring kosttillskott handlade om fel märkning, språk och i några fall att man överskrider de riktvärden som EU tagit fram kring vissa vitaminer och mineraler. I ett senare skede kan det eventuellt vara aktuellt att provta produkter och undersöka substanser osv.


Här kan du läsa rapporten i sin helhet  Slutrapport Kosttillskott (397 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund