Sök


 
Ordlista

 
Ny rapport: ”Ingen dricker som Svensson”

Pressmeddelande  •  2015-10-14 09:00 CEST


  • Kvinnor dricker mest vin, män dricker mest starköl
  • Män dricker oftare än kvinnor
  • Yngre dricker sig berusade oftare än andra

Det är några av resultaten i rapporten ”Ingen dricker som Svensson – om svenska befolkningens dryckesvanor” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur vi i befolkningen själva uppger att vi dricker. Den innehåller jämförelser mellan kön, åldersgrupper och regioner och förändringar över tid.

Alkoholkonsumtionen presenteras ofta som genomsnitt av befolkningen men bakom siffrorna ryms ibland stora skillnader mellan olika grupper.

- Även om vi kan säga att hälften av all alkohol som dricks i Sverige är vin, så är det stora skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor dricker huvudsakligen vin men män dricker mest starköl. På samma sätt är det stora skillnader mellan åldersgrupper. Yngre dricker mer starköl, sprit och blanddrycker medan äldre dricker mer vin, säger utredaren Jonas Raninen som är författare till rapporten.

Variationer över landet
Stockholms län har den klart högsta dryckesfrekvensen och konsumtionen i volym, följt av Halland och Skåne. De tre länen ligger alla klart över genomsnittet för hela landet. I andra ändan av skalan sticker Västerbotten och Norrbottens län ut med de klart lägsta dryckesfrekvenserna. Ser man till andelen som inte dricker alkohol är bilden till stora delar spegelvänd; högst andel finns i Norrbottens och Jönköpings län och lägst andel finns i Stockholms län, följt av Hallands län och Skåne län.

- Resultaten visar att det finns stora skillnader i hur vi dricker alkohol mellan kön, åldersgrupper och regioner. När vi utifrån försäljningsstatistiken talar om Sverige som ett vinland, så stämmer det för kvinnor och äldre men det stämmer inte på män och yngre. Genomsnittet av totalen representerar dåligt dem som ingår i den, säger Jonas Raninen avslutningsvis.

Bakgrund
Rapporten baseras på data från de så kallade Monitormätningarna, som utgörs av 18000 telefonintervjuer per år. Mätningarna har pågått sedan 2000 och sedan 2013 i CAN:s regi. I rapporten redovisas de intervjuade personernas självrapporterade alkoholkonsumtion.

Rapporten kan laddas ner och beställas från www.can.se.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund