Sök


 
Ordlista

 
Missbrukande föräldrar får stöd i sitt föräldraskap

9 av 10 missbrukande föräldrar får stöd från vårdgivare som socialtjänsten och barn- eller vuxenpsykiatrin men också från skolan. Det framgår av en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).


- Det är positivt att en majoritet av missbrukande föräldrar upplever att de får stöd i sitt föräldraskap, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar. I tidigare analyser har vi tittat på vilket stöd deras barn får, där bara 24 procent av barnen får stöd.


Analyserna visar att det är vanligt att stödinsatser kommer från vårdgivare (76 %) och från familjen (86%). Oväntat många – 73 procent - svarade att de får stöd från skola och fritidsverksamhet. Vilken typ av stöd föräldrarna får besvaras inte i den här undersökningen.


Det här är den sista av totalt tre rapporter som CAN producerat på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapporten avslutas med ett försök att knyta ihop resultaten från samtliga rapporter och dra slutsatser om både barnens och föräldrarnas situation. 


Läs hela rapporten här >>


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund