Sök


 
Ordlista

 
Socioekonomiska skillnader i skolelevers drogvanor 


CAN - 2014-12-04 

Andelen elever i grundskolan som dricker alkohol och röker eller snusar ligger fortfarande på låga nivåer. Allra minst är användningen av alkohol i grundskolor med en större andel elever med utländsk bakgrund. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2014” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

CAN har i årets rapport för första gången studerat användningen av alkohol, narkotika och tobak relaterat till socioekonomiska skillnader på skolnivå. De variabler som har studerats är föräldrars utbildningsnivå, skolans meritvärde och andel elever med utländsk bakgrund. Föräldrars utbildning är den variabel som använts specifikt för socioekonomi. 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund