Sök


 
Ordlista

 
Så mycket dricker svensken


Ny rapport: Hur mycket dricker svensken?

Pressmeddelande  •  2014-03-12 10:00 CET


Sedan 2004 har
- alkoholkonsumtionen minskat med 14 procent,
- vinkonsumtionen ökat och spritkonsumtionen minskat, 
- Systembolagets försäljning ökat samt
- resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning minskat.

Det är några av slutsatserna i rapporten ”Hur mycket dricker svensken – alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

Rapporten redovisar resultat från Monitormätningarna, som mäter dels den registrerade försäljningen (livsmedelsbutiker, Systembolagets butiker och restauranger) dels den oregistrerade delen som består av införsel från utlandet, köp via Internet och hemtillverkning. Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen samlas in varje månad genom 1500 telefonintervjuer med 16–84-åringar i Sverige.

Minskad alkoholkonsumtion

Resultaten visar på en minskning av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige sedan 2004.  År 2012 uppgick den till 9,1 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, vilket är en minskning sedan 2004 med 14 procent.

-  Det är framförallt minskad resandeinförsel och smuggling som har bidragit till den sjunkande alkoholkonsumtionen i landet, säger Björn Trolldal, forskare på CAN.

Konsumtionen av vin ökade kraftigt, med 26 procent, mellan åren 2001 och 2012. År 2012 stod vin för 42 procent av svenskarnas alkoholkonsumtion följt av starköl med 28 procent, sprit med 22 procent, folköl med 6 procent och cider med 2 procent.

Systembolaget största källan

Systembolaget var den största källan till den alkohol som konsumerades 2012 med en andel på 63 procent. Därefter kommer resandeinförseln med 14 procent, försäljning på restauranger med 10 procent och livsmedelsbutiker (folköl) med 6 procent. Smugglad alkohol - det vill säga alkohol som förts in i landet i syfte att säljas vidare - stod för 5 procent av den totala konsumtionen, hemtillverkning för 1 procent och internethandeln för 0,5 procent.

Bakgrund

Under 2013 fick CAN i uppdrag av Socialdepartementet att ansvara för Monitormätningarna. Mätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att skatta den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Sedan 2003 undersöks även införseln av tobak i syfte att på motsvarande sätt skatta den totala konsumtionen. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet.

Sedan CAN tog över ansvaret för mätningarna har en del metodförändringar genomförts för att få en bättre bild av den oregistrerade delen.

Rapporten ”Hur mycket dricker svensken – alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012” kan laddas ner här >>

Kontaktpersoner:
Björn Trolldal, forskare, 0723 714307 (bjorn.trolldal@can.se)
Håkan Leifman, direktör, 070 34 32 481 (hakan.leifman@can.se)

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund