Sök


 
Ordlista

 
Skolor mot knark - För en narkotikafri skola!


skolor mot knark

Narkotikafri skola (RNS) - NyhetsbrevNarkotikafri Skola har tagit fram en informationsfilm som visar hur situationen kan se ut i skolan när man misstänker att en elev tar droger. Med filmen vill vi belysa och lyfta fram problemet med drogmissbruk i skolan och berätta att RNS och Narkotikafri Skola har möjlighet att hjälpa till!

Narkotikafri Skola from Narkotikafri Skola on Vimeo.
Den 9 april 2013 inleddes arbetet med ”Skolor mot knark” - för en narkotikafri skola med en uppstartskonferens. Under hösten och våren 2014 kommer lokala konferenser att genomföras. Målgruppen är Skolpolitiker, skolledare, elevhälsovården och övrig intresserad skolpersonal. Se program  Inbjudan skolor mot knark (128 KB)


Konferensen inleddes med:

Thomas Andersson, alkohol och narkotika politisk samordnare, Regionförbundet presenter bakgrunden till arbete ”skolor mot knark” – för en narkotikafri skola Pelle Olsson, journalist och sjuksköterska informerade om myter och fakta om cannabis i syfte att hjälpa deltagarna att lära sig mer om hur cannabisdebatten förs; vilka argument som förekommer och hur de kan bemötas. Det är viktigt att ha bra argument. 

Här är Pelles föreläsarbilder 

 Myter och fakta om cannabis - Pelle Olsson 

(1,14 MB)

 Nyare version - Cannabis Bräcke  

(1,41 MB)


Läs mer här >> Staffan Hübinette, lärare och författare till boken en narkotikafri skola 3.0, gav deltagarna praktisk vägledning i arbetet med policy och handlingsplaner samt svarar påvad skolan får, kan och bör göra när det gäller drogtestning, olika typer av stödjande och ingripande åtgärder i samband med elevers narkotikaanvändning.

Här är Staffans föreläsarbilder 

 Narkotikafri skola - Staffan Hübinette 

(368 KB)

 Nyare version - Narkotikafri skola - Bräcke 

(1,20 MB)


Här kan ni hämta de dokument som fungerar som vägledning när en skola ska certifiera sig. 

 Vägledning för en drogfri skola 

(563 KB)

 Kravdokument RS2360-2013 

(885 KB)

 Alf Lerner, distriktsläkare och medicinskt ansvarig för ”mobilisering mot droger”, informerade om säkra metoder kring drogtester. Erfarenheterna var hämtade från SKI STAR i Åre och skidgymnasiet i järpen. Deltagarna fick en omfattande bild på vilka droger som kan spåras. Alf rekommenderar vid behov endast göra screening pga. den ringa kostnad det innebär. Däremot vid positiva tester ska det ske av ackrediterat företag. Primärvården kommer att vara behjälplig kring detta. Mer information kommer att finnas här på vår gemensamma webbplats riskbruk.se


Här är Alfs föreläsarbilder  Säker drogtestning - Alf Lerner (673 KB)Clas Hellsén, revisor, SK Certifiering AB presenterade hur man har utvecklat en standard för en drogfri skola/verksamhet. Det handlar i huvudsak om att skolan tar fram ett ledningssystem som beskriver hur man arbetar. Därefter finns möjlighet att certifiera sitt arbete utifrån RS 2360:2 013, Drogfri skola

Här är Clas föreläsarbilder  SFK Certifiering - RS2360 (459 KB)


Läs mer om certifiering här >>


Här kan du läsa om hur Tynneredsskolan arbetar med sitt certifieringsarbete


För mer information Linda Nilsson RNS  linda@rns.se 08 7148115

Du kan även få en hel del stöd och tips på RNS hemsida - En narkotikafri skola


Dagen avslutades med att Thomas Andersson föreslog att skolorna ska fundera på vilket stöd de behöver för sitt fortsatta arbete. Staffan Hybbenett är intresserad att fungera som ”stöd/handledning”, när det gäller:

  • Hur man utformar en policy och handlingsplan (där "nätet är tätat"). Vara med i hela processen eller vara bollplank när förslag skrivits.
  • Drogtestning (Modeller och exempel och erfarenheter från olika skolor, juridik, evidens, etc)
  • Utbilda och inspirera personal
  • Rådgivning i enskilda fall och händelser


Fördjupningsmaterial om Cannabis

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

Sammanställning från CAN >>En bra webbsida med mycket information om Cannabis är Cannabishjälpen


Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning.


En film om Medicinsk Cannabis med Pelle Olsson:
Regional mobilisering i Västra Götaland mot cannabis - filmer och dokumentation

Samtidigt som alkoholdrickandet minskar, ökar cannabisbruket bland unga i Sverige. En liknande utveckling syns i många andra länder i Europa och i USA. I Västra Götaland har man gjort en bred gemensam satsning för att öka vuxnas och professionellas kunskaper om cannabis och dess effekter. En start var konferensen på Svenska Mässan den 27 november 2012 som samlade närmare 700 personer. Läs en samlad dokumentation från dagen härPDF. Det finns också filmer från de olika föreläsningspassen.För mer information kontakta Thomas Andersson, thomas.andersson@regionjamtland.se 070-696786450


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund