Sök


 
Ordlista

 
Attityder till sjukdomsförebyggande arbete

Socialstyrelsen den 18 mars 2013 kl. 09:00


Det finns ett starkt stöd inom hälso- och sjukvården för sjukdomsförebyggande arbete. Dock behövs förbättrade rutiner för att patienterna ska få den rådgivning som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar. Det visar en undersökning som gjorts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen.

Under hösten 2012 genomförde Socialstyrelsen en enkätundersökning om det sjukdomsförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården. Syftet var att få veta vilken inställning personalen inom hälso- och sjukvården har till att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder och hur väl förberedd sjukvården är för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet.

I undersökningen fick yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården svara på frågor om sina attityder till rådgivning om levnadsvanor. Även patienter fick svara på frågor om sina erfarenheter av rådgivning om levnadsvanor och hur man uppfattar hälso- och sjukvårdens insatser.

Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal positiva till att diskutera levnadsvanor

Resultatet av undersökningen visar att det sjukdomsförebyggande arbetet har starkt stöd bland hälso- och sjukvårdspersonal. Studien visar också att patienterna är positiva till att diskutera levnadsvanor och att personalen klarar att diskutera dessa frågor på ett respektfullt sätt.

I undersökningen framkom att det dock ofta saknas rutiner för det sjukdomsförebyggande arbetet. Personal inom hälso- och sjukvården ser även ett behov av kompetensutveckling, till exempel inom samtalsmetodik.

Läs mer och ladda hem hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida här >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund