Sök


 
Ordlista

 
Tobakstillgänglighet bland ungdomar

Ny rapport från CAN:

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN - 2011-04-13 09:45

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut genomfört en pilotundersökning i form av en elevenkät om tobaksbruk och tobakstillgänglighet bland högstadie- och gymnasieskolor i sex kommuner. De kommuner som ingick i pilotundersökningen var Degerfors-Karlskoga, Kungsbacka, Mora, Strömsund, Timrå och Ulricehamn.

 

Syftet med undersökningen har varit att se om enkätundersökning som metod kan ersätta provköp när det gäller möjligheten att se hur butiker lever upp till tobakslagen och i vilken utsträckning kommunernas tillsynsarbete är effektivt.

 

Bakgrund

Den 18 december 2009 fattade Justitieombudsmannen (JO) beslut (dnr. 2972-2009) om att lagstöd saknas för de provköp av öl (folköl) som bedrivits i lokalt tillsynsarbete. Det strider mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma så länge stöd saknas i lagstiftning. JO:s beslut gäller ”folköl” och alkohollagstiftningen, men konsekvenserna av beslutet bör även beaktas vad gäller restaurangstudier och tillsyn enligt tobakslagstiftningen. Statens folkhälsoinstituts tolkning är att studier med provköp som metod, i kartläggnings- eller i kunskapssyfte, inte heller bör förekomma.

 

Rapporten finns att ladda ner som pdf här

  can-rapportserie-126-tobakstillganglighet-bland-ungdomar (531 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund