Sök


 
Ordlista

 
Vattenpipa - rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn

Rapport från Statens folkhälsoinstitut

 

Det behövs ökad kunskap om vattenpipsrökning och dess hälsoeffekter. Rökning med vattenpipa har blivit alltmer vanligt förekommande i Sverige, särskilt bland ungdomar. Trots att rök från vattenpipa innehåller många skadliga ämnen och partiklar upplever många denna form av rökning som ofarlig.

 

För att begränsa bruket av vattenpipa och tillgången till vattenpipstobak behövs ett brett tobakspreventivt program. Denna rapport ger kunskap om hälsoeffekter och attityder bland ungdomar samt om vilka regler som gäller enligt tobakslagen.

 

Läs hela rapporten här >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund