Sök


 
Ordlista

 
Nya drogtrender i Europa

Tillgången på och användningen av narkotiska preparat förändras och många nya ämnen kommer till. Det sätter EU:s modeller för narkotikakontroll på allt svårare prov. Det menar EU:s narkotikacentrum (ECNN) i en ny årsrapport.
 
Ett orosmoment som framhålls i årsrapporten är att antalet dödsfall förknippade med kokainanvändning i Europa ökar. Varje år rapporteras nu cirka 1 000 kokainrelaterade dödsfall i EU. I Storbritannien fördubblades antalet dödsattester där kokain omnämns mellan 2003 (161) och 2008 (325). I de två länder med högst prevalens av kokainanvändning (Spanien och Storbritannien) ökade användningen av drogen dramatiskt i slutet av nittiotalet. Trenden stabiliserades sedan något men pekar fortfarande uppåt.
 


Cannabis – vanligaste formen av narkotika

Fem länder i norra och sydöstra Europa – Bulgarien, Grekland, Ungern, Finland och Sverige – har överlag stabila och låga användningsandelar av cannabis. Sex länder i Västeuropa – Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien – rapporterar högre andelar, men en minskning eller stabilisering har skett under de senaste åren. Slutligen rapporterar fyra länder – Tjeckien, Estland, Italien och Slovakien – fortsatt ökande cannabisanvändning.
 


Rekordmånga nya droger under 2009

Ett rekordstort antal nya droger inrapporterades officiellt till ECNN och Europol via EU:s system för tidig varning. Under 2009 anmäldes 24 nya psykoaktiva ämnen. Det är det största rapporterade antalet under ett år och nästan dubbelt så många ämnen som 2008 (13). Alla de nya ämnena var syntetiska.
 
Hittills under 2010 har 31 nya ämnen anmälts via systemet för tidig varning. Några exempel är syntetiska katinoner, syntetiska cannabinoider och nya syntetiska ämnen som liknar kokain och amfetamin. I den senaste webbundersökningen av återförsäljare på Internet som ECNN genomförde i början av 2010 påträffades 170 nätbutiker som sålde ”legal highs” och hallucinogena svampar.
 
Statens folkhälsoinstitut är nationell kontaktpunkt mot Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN).
Länk till ECNN:s årsrapport.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund