Sök


 
Ordlista

 
Utvärdering av nationella handlingsplaner mot alkohol och narkotika

Statens folkhälsoinstitut 2010-08-31
 

De nationella målen för att motverka alkoholskador har till stor del uppnåtts. Det visar en utvärdering av handlingsplanen för att förebygga alkoholskador och handlingsplanen mot narkotika som Statens folkhälsoinstitut genomfört. Hela utvärderingen finns nu samlad i en ny rapport.

 

Riksdagen antog i februari 2006 de nationella handlingsplanerna för perioden 2006-2010 mot narkotika och alkoholskador. Statens folkhälsoinstitut fick då i uppdrag att presentera en samlad utvärdering, den avrapporterades i januari 2010 och finns nu sammanställd i en ny rapport.

 

Tillgänglighet till alkohol och exponering för alkoholreklam har fortsatt att öka under den aktuella perioden men konsumtionen i Sverige har minskat. Situationen för alkoholrelaterade skador är fortfarande allvarlig, men trenden ser mer positiv ut under slutet av perioden. Sammantaget talar utvecklingen för att de samlade förebyggande insatserna inklusive opinionsinsatser har haft effekt.

 

Även om man kan konstatera att flera mål i handlingsplanerna har uppnåtts finns flera lärdomar inför framtiden. Bland annat behövs ett större engagemang för tillsyn av alkohol bland både kommuner och länsstyrelser. Förnyade opinionsbildande insatser behövs på narkotikaområdet. Ytterligare åtgärder krävs för att begränsa ungdomars tillgång på alkohol och för att minska ungdomars exponering för marknadsföring av alkohol.

 

Läs mer och ladda hem rapporten på FHIs hemsida >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund