Sök


 
Ordlista

 
Sju av tio tonårsföräldrar i Jämtlands län har tydlig 18-årsgräns för alkohol

Inför skolavslutningen 2010

Sju av tio tonårsföräldrar i Jämtland har sagt till sin tonåring att de förväntar sig att han eller hon inte ska dricka alkohol på egen hand före 18-årsdagen, detta enligt en ny Sifoundersökning. Alla tonårsföräldrar kan göra stor nytta genom att sätta tydliga gränser och säga nej till alkohol.

- En tolkning av undersökningens resultat är att tre av tio tonårsföräldrar i Jämtland kan behöva vara tydligare med att deras minderåriga ungdomar ska undvika alkohol. Nu vid skolavslutningarna vill vi rikta den uppmaningen till alla tonårsföräldrar, säger Peter Wilhelmsson, samordnare för det drogförebyggande arbetet vid länsstyrelsen i Jämtlands län.

Sifo har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut frågat föräldrar till 15- respektive 17-åringar om de har kommit överens med sina ungdomar om någon sorts belöning om de inte dricker alkohol före en viss ålder. Undersökningen visar att 17 procent av tonårsföräldrarna i Jämtland har en sådan överenskommelse. Motsvarande andel i hela Sverige är 13 procent.

 

De 83 procent av länets föräldrar som inte har utlovat någon belöning fick svara på om de har sagt till sin tonåring att de "förväntar sig att barnet inte dricker alkohol på egen hand innan han/hon fyllt 18 år". 31 procent av 15-åringarnas föräldrar, och 39 procent av 17-åringarnas, svarade "nej" på den frågan.

 

Den genomsnittliga debutåldern för alkohol i Sverige är 14 år och nära hälften av 17-åringarna intensivkonsumerar alkohol minst någon gång i månaden. Det finns forskning som visar att tydliga regler och normer hemma kring alkohol gör att ungdomar börjar dricka vid senare ålder, dricker mindre, och mer sällan utvecklar ett problematiskt alkoholdrickande.

 

Läs mer på webbplatsen: http://www.tänkom.nu/

Information om mobiliseringen mot droger i Jämtlands län finns på: www.mobilisering.nu

 

För ytterligare information:

Peter Wilhelmsson, samordnare för det drogförebyggande arbetet vid länsstyrelsen i Jämtlands län, 070-310 03 39


Om intervjuundersökningen

På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut ställde Sifo följande fråga till sammanlagt drygt 3 000 föräldrar till 15- respektive 17-åringar i elva län:

 

En del föräldrar kommer överens med sin tonåring om någon sorts belöning om man inte röker, snusar eller dricker före en viss ålder. Har du och din tonåring en sådan överenskommelse när det gäller alkohol?

"Rankning"

Län

Andel "ja"-svar (%)

1

Norrbotten

20

2

Örebro

19

3

Värmland

18

4

Jämtland

17

5

Västernorrland

15

6-7

Skåne

14

Uppsala

14

8

Södermanland

13

9-10

Stockholm

11

Västra Götaland

11

11

Östergötland

10

Sverige

13

 

Föräldrar som svarade "nej" på frågan ovan fick även besvara följande fråga:

Har du sagt till din tonåring att du förväntar dig att han/hon inte dricker alkohol på egen hand innan han/hon fyllt 18 år?

"Rankning"

Län

Andel "ja"-svar (%)

1

Norrbotten

76

2

Örebro

72

3-4

Västernorrland

69

Stockholm

69

5

Värmland

67

6-7

Jämtland

65

Västra Götaland

65

8

Södermanland

64

9-10

Uppsala

63

Östergötland

63

11

Skåne

60

Sverige

66

 

Intervjuundersökningen genomfördes inom ramen för informationsinsatsen TÄNK OM. Målet är att minska tonåringars alkoholkonsumtion genom att hjälpa deras föräldrar att förstå riskerna med en tidig alkoholdebut, inse vikten av tydlig gränssättning och aktivt avstå från att köpa ut eller bjuda på alkohol. Insatsen genomförs av Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Systembolaget, polisen och IOGT-NTO. På olika orter runt om i landet sker lokala samarbeten med bland annat län, regioner och kommuner.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund