Sök


 
Ordlista

 
Narkotikaläget i Sverige 2009

Ny narkotikarapport från CAN:

Lägre priser och ökad tillgänglighet sedan slutet av1980-talet, men stabilare läge de senaste åren

 

Priserna på hasch, amfetamin, kokain och brunt heroin har i grova drag halverats sedan 1988, när prisuppgifterna justeras för inflationen. Det framgår av en ny rapport från CAN som presenteras idag. Genom att sätta prisutvecklingen i relation till beslagsstatistik samt annan tillgänglig information görs övergripande bedömningar av hur tillgängligheten för olika droger utvecklats. I tabellen redovisas översiktligt resultaten av dessa bedömningar, samt den aktuella prisbilden för år 2009.

 

För hasch bedöms tillgängligheten successivt ha ökat under de gångna tjugo åren: Priserna har halverats samtidigt som rättsväsendet gjort alltmer beslag. Tillgängliga data pekar på att även marijuana ökat i förekomst i landet under samma period. Även om marijuana blivit relativt sett vanligare är dock hasch fortfarande den dominerande cannabisformen i Sverige.

 

Också de centralstimulerande drogerna amfetamin och kokain har blivit mer tillgängliga jämfört med slutet av 1980-talet. Även herointillgängligheten steg under 1990-talet, men denna ökning har upphört under 2000-talet. Övriga droger som redovisas i tabellen (ecstasy, LSD, kat och GHB) har endast bevakats sedan år 2000 och är dessutom mer sällsynta, vilket gör det svårare att dra säkrare slutsatser om dessa.

- Vår rapport visar att de vanligare narkotikasorterna har blivit billigare och mer tillgängliga i ett 20- årsperspektiv, säger CANs direktör Björn Hibell.

 

- Om man enbart betraktar de senaste fem åren har dock läget varit mera stabilt och för ecstasy och LSD är det till och med så att tillgängligheten tvärtom verkar ha minskat alltsedan millennieskiftet.

 

Prisintervall och medianpriser för olika narkotikasorter i Sverige 2009 samt en bedömning av tillgänglighetsutvecklingen under 1988-1999, 2000-2004 respektive 2005-2009.

 

Narkotikapriser i Sverige 2009 CAN

 

CAN-rapport nr 121 "Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2009. En analys av priser och beslag" En sammanfattning av rapporten finns att finns att hämta här >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund