Sök


 
Ordlista

 
Drogsituationen i Sverige 2008-2009

2010-05-27

Idag presenterade Rikskriminalpolisen och Tullverket en gemensam lägesrapport över hur drogsituationen i Sverige sett ut 2008–2009.

 

I rapporten beskrivs den aktuella situationen på den svenska narkotikamarknaden, den strategiska bilden av kriminaliteten som ligger bakom narkotikabrottsligheten och de internationella brottsfenomen som till största delen styr tillgången av droger till Sverige.

 

Metamfetamin är den drog som ökar kraftigast bland de som i första hand sprids via de traditionella distributionsvägarna. Utvecklingen har pågått sedan år 2000 men med en ovanligt stor ökning under 2008 och 2009. Där har beslagtagen mängd mer än dubblerats.

 

Den tydligaste trenden är att alla typer av droger når nya kategorier av ungdomar som inte tidigare varit exponerade för droger och missbrukskulturer. En viktig anledning till utvecklingen är tillgången till Internet i samhället som erbjuder en gränslös möjlighet att nå en stor publik som med några enkla knapptryckningar via nätet och postförsändelser kan beställa hem i stort sett samtliga olika typer av droger, säger Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika.

 

I rapporten redovisas förekomsten av olika droger, smugglingsmodus, metoder och smugglingskedjan. Även fakta om droger, dess ursprung, tillverkning och prisbild i storstäder och mindre orter presenteras.

 

Polisens och Tullverkets gemensamma arbete mot drogkriminaliteten är en viktig del i Sveriges målsättning att förhindra personliga och sociala tragedier som i alltför många fall följer på ett missbruk. Rapporten beskriver den aktuella situationen och vårt arbete med att bidra till att undanröja kriminella element som tjänar pengar på att droger missbrukas, säger Stewe Alm, strategisk analytiker på Rikskriminalpolisens underrättelsesektion.

 

Trots Tullverkets och Polisens arbete att bekämpa narkotika vinner det mark. Det visar på vikten av en ännu mer fördjupad samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter inte minst när det gäller handel av droger via Internet, säger Lars Hansson, Tullverkets specialist på narkotika.

 

Läs hela rapporten här  Drogsituationsrapport - 2009 (699 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund