Sök


 
Ordlista

 
GHB - användning, spridning och samhällsinsatser

En ny rapport från FoU i Väst belyser problematiken kring GHB ur olika perspektiv. Hur användningen och spridningen av GHB ser ut, vilken betydelse den sociala och kulturella geografin har och vilken roll olika myndigheters och vårdgivares stöd och kontroll har när det gäller att motverka användningen och spridningen av GHB.
 

Rapporten, skriven av Jari Kuosmanen och Mattias Gullberg, visar exempelvis att olika myndigheter och vårdenheter är viktiga aktörer, när det handlar om att motverka användning och spridning av GHB. Resultaten visar också att det vid behandling krävs en obruten vårdkedja från upptäckt till eftervård och en tät samverkan mellan olika vårdgivare och myndigheter.

 

GBH har hittills varit något av ett västsvenskt fenomen, men resultaten tyder på att det skett en allt mer organiserad och marknadsmässig hantering av GHB, vilket även kan leda till en mer aktiv spridning till andra orter i Sverige.

 

Ladda hem rapporten här  GHB - Användning spridning och samhällsinsatser (691 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund