Sök


 
Ordlista

 
Öppenvården Norrgård

Råd och stöd för dig som funderar över alkohol- och drogfrågor

Öppenvården finns till för vuxna som …

  • Undrar över hur alkoholen/drogen påverkar livssituationen
  • Vet med sig att alkoholen/drogen har blivit ett bekymmer
  • Är anhöriga till eller har växt upp i en familj där någon är beroende av alkohol eller andra droger
  • Är förälder och oroar sig för sitt barn som dricker för mycket eller använder droger
  • Är vän eller arbetskamrat med någon som dricker för mycket eller använder droger

Det här kan vi erbjuda …

  • Råd, stöd och samtalskontakter
  • Motivationssamtal
  • Stöd till anhöriga
  • Förebygga återfall

Detta kan vi erbjuda dig både individuellt och i grupp.

 

Vi arbetar utifrån lösningsinriktade samtal och rådgivning tillsammans med dig för att ta reda på vad som fungerar och vad som hjälper just dig.

 

Vi som arbetar inom öppenvården har tystnadsplikt

 

Vill du veta mer?

 

Ring

Anki Goetzinger 0670-163 94
Lena Norrman 0670-163 25
Ulla-Britt Salomonsson 0670-162 06
Desirée Edin 0670-162 28

 

Skriv

Öppenvården
Individ och familjeomsorgen
Box 199
833 22 Strömsund

 

E-post fornamn.efternamn@stromsund.se

 

Var håller vi till?

Verkstadsgatan 47Strömsund (fd elevhemmet Norrgård).
Ingång: Stora entrén vid Pigg och Frisk, en trappa upp och följ skyltningen.

 

Vård- och socialförvaltning, Individ- och familjeomsorg, Box 199, Strömsund

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund