Sök


 
Ordlista

 
Folkhälsministern på besök

Maria Larsson leder länsdialog om ANDT-frågor i Östersund 

 Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson leder en länsdialog om ANDT-frågor, det vill säga om det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspreventiva arbetet i Östersund onsdagen den 17 mars.

 

Med vid länsdialogen är bland annat företrädare för länets mobiliseringen mot droger och brottslighet (landstinget, länsstyrelsen, enskilda kommuner, polisen och ett antal frivilligorganisationer). De som bjudits in att delta ska ges möjlighet att lyfta enskilda frågor, förmedla intryck och framföra synpunkter på den nationella politiken utifrån Östersund och Jämtlands perspektiv.
 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund