Sök


 
Ordlista

 
Gruppverksamhet för barn och föräldrar

I Fjärilens barnprogram lär vi oss;

att alla känslor är OK
att alkoholism och drogberoende är en sjukdom
att det inte är Ditt fel eller beror på Dig att någon missbrukar
att Du har rätt att visa vad Du känner
att säga nej till det Du inte vill och fatta kloka beslut om Dig själv
att det finns andra som har det likadant och som känner som Du
att Du är OK

 

I barngruppen FJÄRILEN ges barn möjlighet:

att träffa jämnåriga som lever under samma livsvillkor
att dela sina upplevelser med andra.

 

FJÄRILSGRUPPER finns både för åldrarna 6-12 år och 13-18 år.
Träffarna är 1,5 timme en gång i veckan, totalt 15 gånger.
Vid varje tillfälle arbetar vi med olika teman, exempelvis känslor, familjen och det kemiska beroendet.

Vi pratar, leker, ritar, spelar teater och fikar.

 


rePULSE styr dina impulser

rePulse utgår från att destruktiva beteenden i huvudsak är inlärda beteenden. De har lärts in tidigt, de har ofta gett omedelbara vinster och man ser inga andra alternativ. Man saknar de sociala färdigheter som är nödvändiga för att relatera till andra människor.

I rePulse-kursen får man lära sig;
att ökad självkontroll betyder större personlig styrka och ökad självkänsla.
att man kan lära sig att få kontroll över sitt beteende.
att man blir mer respekterad av andra och sig själv om man kan framföra sina åsikter på ett bra sätt.

 

Upplägg av kursen:
Vi träffas 10 gånger, 1 gång per vecka
Vad det innebär att delta: t ex att man tar ansvar för att man vill gå denna kurs, vilket betyder att man hör av sig om man av någon anledning inte kan komma.
Man gör sina hemuppgifter vilka kan bestå av att fylla i rapporter eller andra uppgifter ex träna avslappning eller att prova olika

Målet för rePulse-kursen;
Att man själv bestämmer över ”sin fjärrkontroll” och välja vilken kanal som ska vara på.
Att ingen annan ska kunna få en person att göra saker som
den inte vill.

 


TRAPPAN - krissamtal för barn som bevittnat våld i nära relationer.

Till Trappan kommer barn som är mellan 4-20 år och har sett eller hört en förälder bli slagen hemma, eller själva blivit utsatta för våld. Våldet behöver inte vara anmält till polisen.


Våldet i familjen kan betyda att någon blir slagen, hotad, retad, knuffad, inlåst, tvingad eller utsatt för sexuella övergrepp. Att titta på kan vara lika jobbigt som att själv bli slagen.


Hos mig får du träffa en vuxen mellan 3-10 gånger. Under de första träffarna lär vi känna varandra. Ingen vill prata om jobbiga saker med någon man inte känner. Du får sätta ord på det du tänker och känner, och det svåra kan bli mindre skrämmande. Vi pratar även om vart och vilka du kan vända dig till i framtiden. Du väljer själv vad du vill berätta. Jag lyssnar på dig och berättar inte för någon annan.


Vi fantiserar tillsammans eller använder mjukdjur beroende på barnets utvecklingsfas och ålder.
Allt som dokumenteras förstörs när samtalen är klara.

 


Avlastningssamtal

Avlastningssamtal är tydligt strukturerade samtal mellan dig och en samtalsperson.


Syfte med samtalen är att få bearbeta det jobbiga som du har upplevt och att kunna gå vidare i livet.

Dessa samtal upplevs som lättsamma trots att det vi pratar
om kan vara svårt.

Vi tar inte upp mer än vad du vill prata om.

5-8 samtal hålls och avsatt tid är 90 min per tillfälle men kan vara kortare.

 


FöräldraStegen

FöräldraStegens upplägg är ett riktat program för föräldrar med barn i riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol och droger.


Programmet vänder sig till föräldrar med barn i åldern 13 – 17 år som är i riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol och/eller droger.


Syftet med programmet är att stärka föräldrars kompetens och träna sin förmåga att hantera situationer då konflikter och bråk uppstår mellan barn och föräldrar. Föräldrastödsprogrammet ger praktiska verktyg som kan användas för att få relationen mellan förälder och tonåring att fungera bättre.


FöräldraStegen är uppbyggt kring DVD-filmer om dilemman eller problemsituationer som fungerar som utgångspunkt för sammankomsterna.


I filmerna spelar skådespelare upp scener som sedan utgör grunde för träffens diskussioner. Föräldrarna diskuterar utifrån sina egna erfarenheter ibland i smågrupper och ibland med samtliga föräldrar,
och jobbar med övningar. Till stöd finns en eller två gruppledare som medverkar vid varje träff och som också kan bidra med kunskap.

Ämnen som bearbetas är ex:

  • Kärlek och gränser
  • Uppmuntran och konsekvens
  • Risker och skydd
  • Stress, gräl och olika åsikter
  • Ungdomar, föräldrar och alkohol/narkotika


Samarbetssamtal - för barnens skull

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnet. Samtalen erbjuds föräldrar som vill ha stöd i föräldrarollen efter en separation.


Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrarna att hitta former för hur man vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen.Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samarbetssamtalen fokuserar på föräldraskapet - inte på att förmå föräldrarna till att fortsätta leva tillsammans.

Samtalen ska ha barnens vårdnad, boende och umgänge i fokus.

Samarbetssamtal kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse.

Föräldrarna är ”hemmet” för barn till separerade föräldrar

 


Vill du veta mer?

Fjärilsledare är:
Arne Lindgren 070-508 55 48
Irene Frykeskog 070-348 44 61
Tommy Berglund 070-267 08 14
Katarina Lundqvist 0687-162 32
Karin Sundin 0687-162 14

 

Trappansamtalen hålls av:
Katarina Lundqvist 0687-162 32

 

rePulse-kursen & avlastningssamtalen hålls av:
Arne Lindgren 070-508 55 48
Irene Frykeskog 070-348 44 61
Tommy Berglund 070-267 08 14

 

FöräldraStegen hålls av:
Arne Lindgren 070-508 55 48
Irene Frykeskog 070-348 44 61

 

Samarbetssamtal hålls av:
Karin Sundin 0687-162 14
Arne Lindgren 070-508 55 48
Katarina Lundqvist 0687-162 32
Elisabeth Silverdal 0687-162 23

 

För anmälan kan du/ni vända er till någon av ovanstående.
Alla vi som arbetar med barngrupper, samtal eller kurser har tystnadsplikt.

Vi har anmälningsskyldighet som alla andra som jobbar med barn och ungdomar. Det betyder att om du far illa så kontaktar vi dem som kan skydda dig.

Vi håller till i Ungdomscentrum Torgets lokaler. All verksamhet är kostnadsfri.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund