Sök


 
Ordlista

 
tobaksnolla.se

En webbverktygslåda för föräldrar, skolpersonal, fritidspersonal och föreningsledare.

Det tobaksförebyggande arbetet i Sverige består av en mängd olika aktörer, organisationer, projekt och eldsjälar. Kunskap, erfarenhet och material lider vi inte brist på, däremot har det saknats ett samlat forum för all denna information. Därför har A Non Smoking Generation med finansieringsstöd och initiativ från Statens Folkhälsoinstitut skapat med hjälp av andra en internetbaserad verktygslåda; tobaksnolla.se.


Detta är sajten där skolpersonal, fritidsledare, föreningsledare samt föräldrar får verktygen och tipsen som behövs för att få våra barn och ungdomar att förstå att när det kommer till rökning och snus så är det bästa att vara en nolla.


Det samlade materialet består till stor del av beprövade metoder för tobaksförebyggande arbete färdiga att skriva ut som pdf:er! På sajten hittar man till exempel handledningsmaterial till hur föreningar och fritidsgårdar upprättar en tobakspolicy, tips för hur man på ett effektivt sätt i klassrummet jobbar med olika infallsvinklar av tobaksfrågan, hur man som förälder pratar med sitt barn om tobak samt hur vi och andra organisationer väljer att arbeta med frågan. Även fakta, goda exempel och en mängd länkar till olika projekt och organisationer finner man här.


Behovet och efterfrågan på en sådan här tjänst är stor. Därför hoppas vi att
tobaksnolla.se blir en uppskattad och välbesökt webbplats som stärker människor i
sina roller som förebilder att ta ett krafttag i det tobaksförebyggande arbetet.


Se själv på www.tobaksnolla.se

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund