Sök


 
Ordlista

 
Barn och unga i familjer med missbruk – Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer 

En ny vägledning vänder sig till verksamheter som arbetar med barn och unga vars föräldrar missbrukar. Eftersom det är viktigt att se till familjens hela situation och behov, inte bara den individ (förälder eller barn) man möter, vänder sig vägledningen till såväl socialtjänsten som andra aktörer som är verksamma inom området.

 

Läs mer på Sosialstyrelsens webbplats >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund