Sök


 
Ordlista

 
Dopning - ett problem även utanför idrotten

2009-12-08 Folkhälsoinstitutet
Det står klart att användning av dopningsmedel kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem. Även om säkra data saknas för hur utbredd användningen är bedöms minst 10 000 personer ha använt dopningspreparat det senaste året. Det visar en ny rapport som presenteras under en hearing idag.


Sammanställningen visar att den typiske brukaren av dopningspreparat är en man mellan 18 och 34 år som regelbundet styrketränar på gym. Användningen bland kvinnor tycks vara väldigt låg. Det finns flera anledningar till användningen, de vanligaste är att prestera bättre i en idrott, få en mer muskulös och kraftfull kropp, bli starkare och bli mer aggressiv.

– Att belysa hälsoeffekter av dopning är en viktig fråga och underlag av den här typen är en prioriterad uppgift för Statens folkhälsoinstitut, säger Sarah Wamala, generaldirektör.

 

Kunskapen om hälsoeffekterna av dopningsmedel är fortfarande begränsad, men betydligt mer är känt än för 20 år sedan då dopning först uppmärksammades utanför idrotten. Såväl fysiska, psykiska som sociala problem har beskrivits, bland annat allvarliga depressiva symtom och aggressivitet.

– En del användare uppfattar sig som renlevnadsmänniskor och använder bara dopningsmedel, men ett blandmissbruk med narkotika, alkohol och/eller andra läkemedel är inte ovanligt och ökar risken för skador, säger Kajsa Mickelsson, utredare.

Dopningsmedel är relativt enkelt att få tag på. Internet spelar en stor roll för marknadsföring och handel samt för att samla och utbyta kunskap. Antalet beslag ökar, vilket kan tyda på en ökad tillgång. Men tillgänglig befolkningsstatistik talar inte för någon tydligt ökande eller minskande trend av antalet användare de 15 år som dopningsfrågor funnits med i olika undersökningar.

 

Läs mer och hämta hela rapporten på FHI:s hemsida >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund