Sök


 
Ordlista

 
Tonåringar särskild riskgrupp för skador av cannabis

2009-11-09 Folkhälsoinstitutet

Användning av cannabis är kopplat till en rad skaderisker, och skador kan uppstå redan vid ett mycket måttligt bruk. Tonåringar är en särskilt utsatt grupp. Det visar en sammanställning från Statens folkhälsoinstitut av aktuell forskning på området.


Kunskapsöversikten ”Skador av hasch och marijuana” visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker. Försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Cannabis kan också orsaka svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos.

– Trots att forskningen om cannabis har ökat under senare år finns en osäkerhet bland olika grupper om vilka risker det medför. Det breda skadepanoramat tyder på att synen på cannabis som ett ”lätt” narkotiskt preparat är missvisande, säger Nils Stenström, enhetschef, Statens folkhälsoinstitut.

 

Tonåringar särskilt utsatta
Redan ett mycket måttligt bruk av cannabis hotar tonåringars utveckling på grund av det sätt som den aktiva substansen i cannabis, THC, samspelar med inre psykologiska skeenden som tonårstiden innebär. Tonåringar är mer benägna att reagera med psykiatriska symtom än vuxna. Generellt förvärras skaderiskerna av en tidig och hög konsumtion av cannabis.

 

  • Allt fler vetenskapliga studier stöder uppfattningen att den omogna hjärnans utveckling tar skada om tonåringar röker cannabis.
  • Cannabisrökning stör hormonbalansen hos både män/pojkar och kvinnor/flickor. Man misstänker att det kan sänka fertiliteten.
       
  • Cannabis fungerar som inkörsport och stimulerar till övergång till andra illegala droger. Ju intensivare och längre tid man rökt cannabis och ju tidigare man börjar desto större risk är det att man går vidare till andra droger.

Läs mer och hämta hela rapporten på FHI:s hemsida >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund