Sök


 
Ordlista

 
Alkohol- och drogsamordnare

"Som alkohol och drogsamordnare är min uppgift framförallt att samordna det förebyggande alkohol och drogarbetet i Östersunds kommun. Speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor och föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i min verksamhet. Målsättningarna är framförallt att få till ett trendbrott vad gäller alkoholkonsumtion, att minderåriga inte konsumerar alkohol samt ett narkotikafritt samhälle.

 

Östersunds kommun har en nollvision som innebär att ingen ungdom under 18 år ska vilja ha, eller kunna få tag på alkohol, och att vi har ett samhälle fritt från narkotika.

— Alkohol, och framförallt narkotika, kan vara ett stort hot mot att leva ett gott liv. Därför är mitt arbete viktigt. I utvärderingar har det visat sig att de kommuner som har den här typen av tjänst arbetar mer effektivt mot alkohol och andra droger. Min ambition är att samma skall gälla i Östersund, säger Eva.

Fokus på skolan

Eva Forsberg tar över där tidigare tjänsteman slutade och kommer att fortsätta arbeta utifrån de prioriterade områdena: tillgänglighets- och efterfrågebegräsning, lokala BRÅ-grupper (Brottsförebyggande rådet) som jobbar brottsförebyggande och ANDT i skola — alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksfrågor i skolan.

 

I grunden är Eva Forsberg socionom med en bakgrund inom socialförvaltningen men hon har också arbetat som forskarassistent. Som koordinator för drogförebyggande arbete i kommunen samarbetar Eva Forsberg med alla de som på något vis jobbar med drog- och alkoholfrågor. Polisen, Landstinget och föreningar är exempel på samarbetspartners.

Målet är att skapa en samsyn - att samarbeta mot samma målsättning med hjälp av bra och beprövade metoder.

 — Bland annat ska jag fortsätta arbetet för ett gemensamt program för alla kommunens skolor, ett program mot narkotika, alkohol, doping och tobak. Idag ser det olika ut vilket beror på hur mycket tid och resurser skolorna har. Det och arbetet med kommunens övergripande strategi för det drogförebyggande ser jag som mest prioriterat just nu".

Texten ovan är citerad från Östersunds kommuns hemsida

 

Kontaktpersoner:


Malin-Carlsröm-Östersunds-kommun


Malin Carlström

 

Eva Forsberg Östersund

Eva Forsberg (tjänsteledig)

eva.forsberg@ostersund.se

 

Här berättar Eva om aktiviteter som pågår i Östersunds kommun:
 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund