Sök


 
Ordlista

 
Ny sajt för ungdomar i familjer med missbruk

För ungdomar i familjer med missbruk finns nu en ny hemsida, www.drugsmart.com. Sidan innehåller fakta om missbruk, beroende och ungas egna berättelser av att leva med missbruk i familjen. Dessutom erbjuds möjligheter att chatta med experter och självhjälpsövningar.

- Vår förhoppning är att ungdomar som påverkas av missbruk i familjen ska attraheras av sidans innehåll men också av tillgängligheten och anonymiteten som Internet innebär, säger Nicklas Kartengren, projektsamordnare på CAN. Genom att ta del av fakta och andras upplevelser på hemsidan kan de känna igen sig och förstå att de inte är ensamma. När de vågar prata om problemet hoppas vi att unga ska hitta sätt att må bättre, fortsätter han.

 

Sidan innehåller filmer, dikter, noveller och bloggar. Snart erbjuds också möjligheten att chatta med experter och en applikation, Film-Maskinen, där unga själva kan göra film som Drugsmart publicerar.

- Vi bjöd hit Drugsmart som ett led i Jämtlands läns mobilisering mot droger, säger Thomas Andersson, Jämtlands läns landsting. Vi ser det som en början på ett fördjupat samarbete med CAN.

 

Drugsmart.com, sajten som i över tio år förmedlat fakta och svarat på frågor om alkohol och andra droger till unga i åldern 13-19 år, har fått en ansiktslyftning med nya funktioner och nytt innehåll. Bakom Drugsmart.com står CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

 

Stipendium för insatser i mobiliseringens anda

Ledningsgruppen för länets mobilisering mot droger delar för andra året i rad ut ett stipendium på 10 000 kronor till en eller flera personer, organisationer, sammanslutningar eller kommunala organ, med anknytning till länet, som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som utvecklar länet till en attraktiv region.

 

Insatserna ska gå i mobiliseringens anda och kan vara åtgärder i livsmiljön eller som har gett ökad trygghet för medborgarna i länet. Stipendiet syftar till att uppmuntra till lokala initiativ som bidrar till att öka trivseln för de som bor och lever i länet.

 

Det står var och en fritt att söka för egen del eller att föreslå lämplig stipendiat. Även en organisation eller sammanslutning kan lämna förslag. Till egen ansökan bifogas bestyrkta kopior av handlingar och intyg.

 

Ett förslag till stipendiat ska innehålla uppgifter om personen eller organisationen och en särskild motivering. Om det förekommer fler jämbördiga kan priset delas.

 

Ansökan senast 30/11 2009 ställd till

Jämtlands läns landsting

Fritzhemsgatan 1b

 832 42 Frösön

Upplysningar lämnas av Thomas Andersson, 063-147627

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund