Sök


 
Ordlista

 
Jämtland bäst på rökfri livsstart

Socialstyrelsens första samlade statistikrapport om amning och föräldrars rökvanor har publicerats. Den gäller barn födda 2007.

 

Över 13 procent av barnen hade en familjemedlem som rökte under barnets första levnadsmånad. Bland mammorna rökte nästan 6 procent, vilket är en minskning med cirka tre procentenheter sedan 1999. Över 11 procent av papporna rökte under barnet första månad. Det är en minskning med över två procentenheter sedan 1999.

 

Av föräldrar till barn som var 8 månader rökte 7 procent av mammorna och 11 procent av papporna.

 

De regionala skillnaderna är stora. Värmlands län hade den högsta andelen - 8,9 procent - rökande mammor under barnets första levnadsmånad. Den lägsta andelen rökande föräldrar finns i Jämtlands län; 2,6 procent av mammorna respektive 5,6 procent av papporna.

 

Länk till rapporten.

 

Källa: tobaksfakta.se

Publicerat den 28 oktober 2009

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund