Sök


 
Ordlista

 
Nationell uppmärksamhetsvecka om riskbruk av alkohol

Jämtlänningarnas alkoholvanor kartlagda. Arbetslösa och ekonomiskt pressade dricker riskfyllt.

 

Jämtlänningarna dricker alkohol ungefär som medelsvensken.  Men de som har ekonomiska problem eller saknar jobb löper större risk att få problem. Under Uppmärksamhetsveckan, 2-6 november, kommer frågan om alkohol och hälsa att lyftas fram på olika sätt inom sjukvården. 

 

Alkoholvanorna ser olika i olika delar av landet. Det visar ny statistik som Statens folkhälsoinstitut presenterar i 2009 års upplaga av Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor, samt i rapporten Öppna Jämförelser Folkhälsa som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut i samverkan med Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen.

 

I Jämtlands län dricker 18 procent av männen och tio procent av kvinnorna alkohol på ett sätt som gör att de riskerar att få psykiska och fysiska skador och bli alkoholberoende. Det är ungefär samma nivå som riket i övrigt. Riskbruket av alkohol hänger dock samman med livssituationen, visar statistik över landet. Till exempel finns det fler riskdrickare bland dem som har ekonomiska problem eller saknar jobb. Mer än var tredje arbetslös man i landet, 34 procent, har riskabla alkoholvanor. 

 

Alkoholvanorna ser olika i olika delar av landet. Det visar ny statistik som Statens folkhälsoinstitut presenterar i 2009 års upplaga av Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor, samt i rapporten Öppna Jämförelser Folkhälsa som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut i samverkan med Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen.

 

Idag (2/11) startar ”Uppmärksamhetsveckan”. Hälsocentraler i hela Jämtland storsatsar på att sätta alkoholvanor i centrum.


– Med tanke på frågans storlek borde man ha ”Uppmärksamhetsvecka” jämt, säger Thomas Andersson, alkohol och narkotikapolitisk samordnare Jämtlands läns landsting.

Den som besöker en hälsocentral under vecka 45 kan, i högre grad än vanligt, få frågor om sina alkoholvanor. Det är landstinget i Jämtlands län som tillsammans med Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut  som genomför ”Uppmärksamhetsveckan”. Aktiviteten ska ses som en del i länets mobilisering för att minska alkoholskadorna.

– Målet är att fler patienter som besöker hälsocentraler ska få frågor om sitt alkoholbruk. Vi vet att enkla rådgivande samtal, till exempel i samband med en hälsokontroll, får människor att minska sitt drickande, säger Alf Lerner, distriktsläkare Åre Hälsocentral

Syftet med v 45 är dels att uppmärksamma hur alkohol kan påverka hälsan och dels att lyfta fram distriktssköterskor som en kostnadseffektiv resurs i folkhälosarbetet.


Målet är att samtliga hälsocentraler i länet deltar t.ex. genom att ställa frågor om alkoholvanor till sina patienter och genom att dela ut broschyrer och informationsmaterial kring hur alkohol kan påverka den egna hälsan


Primärvården har en viktig roll i det förebyggande alkoholarbetet. Men idag är det betydligt vanligare med frågor på hälsocentralen om patienters fysiska aktivitet än om deras alkoholvanor. Frågor om alkohol kan upplevas som alltför känsliga. Något ”Uppmärksamhetsveckan” vill ändra på.

– Vi har kunskapen, patienternas förtroende och tillfällena. Vi skulle kunna spela en mycket större roll på det här området, säger Britta Ahlin

För ytterligare information:
Britta Ahlin, distriktssköterska Odensala HC tel 063-142223


 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund