Sök


 
Ordlista

 
Unga vuxna har minnesluckor och dricker dagen efter

Hälften av de unga vuxna som har använt sig av Alkoholprofilen för att få en bild av sina alkoholvanor svarar att de själva eller någon annan farit illa på grund av att de druckit. En bred majoritet har skuldkänslor och många av dem har riskabla alkoholvanor, det gäller både killar och tjejer.
 
Sedan relanseringen av Alkoholprofilen har över 100000 svenskar svarat på frågor om dryckesvanor, beteende, upplevda problem och berusning. Redan efter mindre än sju veckor har över 100000 svenskar skapat en egen alkoholprofil. Sju av tio var unga vuxna och en majoritet av dem är killar.
 
Av dem som har fått en personlig profil är sju av tio (68 procent) unga vuxna, 18-25 år och sex av tio (58 procent) av de unga vuxna är killar. En analys av deras svar visar att

  • Sex av tio (59 procent)har under de senaste åren inte kunnat sluta dricka när de väl har satt igång
  • Sex av tio (58 procent) har låtit bli att göra något de borde för att de druckit
  • Fyra av tio (43 procent) har druckit alkohol dagen efter för att komma i balans, det gäller i högre utsträckning killar (49 procent) än tjejer (35 procent)
  • Två av tre (66 procent) har haft dåligt samvete eller skuldkänslor på grund av sitt drickande
  • Åtta av tio (78 procent) har haft minst en minneslucka det senaste året, 14 procent har haft det varje vecka eller nästan dagligen
  • Hälften (54 procent) uppger att de själva eller någon annan farit illa på grund av att de druckit
  • Hälften (53 procent) svarar att någon har oroat sig för hur mycket de dricker eller antytt att de borde dra ner 


- Det är glädjande att intresset för att testa sina alkoholvanor är så stort, samtidigt som svaren visar att många unga vuxna har riskabla alkoholvanor, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ.

 


 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund