Sök


 
Ordlista

 
Ömsesidig respekt 

Vad är värt mest i hela världen för just dig?
Med eftertanke undrar jag om det kan vara tillitsfulla relationer?


Tillitsfulla relationer visar att vi bryr oss om varandra, att varje individ är viktig och betyder mycket för oss. Vi vill vara lyhörda och inkännande. Det skapar trygghet.


Det här är konceptet

Ömsesidig Respekt är ett koncept som vill ge kunskap och verktyg för ett ledarskap som skapar tillitsfulla relationer byggda på ömsesidig respekt men även lyfta vikten av vår föräldraroll och samtidigt skapa en medvetenhet om hur kloka barn är och vilka enorma förmågor barn har.


Det är ett koncept som vänder sig till alla föräldrar – både förstagångs- och flerbarns-föräldrar. Till förstagångsföräldrar med barn som är ca 8–12 månader innebär det att få kunskap och en medvetenhet i sitt föräldraskap innan rollen som förälder har utvecklats och tagit form. För flerbarnsföräldrar innebär det att få kunskap och medvetenhet direkt i sitt föräldraskap.


Ömsesidig Respekt innebär ett förhållningssätt där barnets ålder egentligen inte har betydelse utan den kan vända sig till föräldrar med både små barn och tonåringar.


Ömsesidig Respekt används idag av bvc-­sköterskor, kuratorer, familjebehandlare, förskollärare, socionomer och skolsköterska, På vissa platser används det efter mödra-­

och barnhälsovårdens föräldragrupper och på andra platser används det på familjecentraler och vänder sig till föräldrar som har barn upp till 12 år.


Konceptets ämnen:

Ömsesidig respekt – gränssättning

Alla skall respekteras, både barn och vuxna. Hur kan vi nå ömsesidig respekt? Vi utgår ifrån att gränssättning är normer och värderingar. Vad händer i barnets utveckling när vi sätter gränser eller när vi inte sätter gränser? Hur kan vi få barnet att vilja ta ansvar och följa värdegrund och normer från sitt hjärta?


Emotionell coaching

Emotionell coaching skapar tillit och ömsesidig respekt mellan föräldrar och

barn. Det ger även barnet förmågan att själv komma över motgångar.


Hur kan vi ge barnen en god självkänsla?

Vad är självkänsla? Hur påverkar självkänslan oss? Hur kan föräldrar stärka

sitt barns självkänsla?


Sömnens betydelse

Sömn är alla varelsers sätt att återhämta sig. Hur kan föräldrar

göra för att få sömnen att fungera för hela familjen?


Hur kan föräldrar göra för att hjälpa till i det förebyggande arbetet mot mobbning?

Alla barn kan bli utsatta för mobbning! Varför prata om mobbning

när barnet endast är i sitt första år av livet? Förälder kan hjälpa till

i det långsiktigt förebyggande arbetet.


Kost ur ett pedagogiskt perspektiv

Vad är goda matvanor? Vilken inverkan har föräldrar som förebild

för barnets matvanor?


Värdegrund

Värdegrunden är en viktig del i Ömsesidig Respekt. Ömsesidig Respekt vill värna om respekten mellan människor, såväl vuxna som barn. Människors lika värde och tolerans för varandra, att vi har en ömsesidig och respektfull människosyn. Vi ser barnens inneboende resurser och förmågor. Ärlighet är ett ledord och skapar goda förutsättningar för tillit och trovärdighet


Utvärdering

Ömsesidig Respekt är sannolikt det enda universella program i Sverige som vid flera tillfällen har testats med strikta vetenskapliga kriterier på effektivitet och dess utvärderingar visar både kort- och långtidseffekter på föräldraskapet. En vetenskaplig artikel som summerar dessa resultat publiceras under vårterminen 2012. Utvärderingarna visar systematiska positiva effekter både när det gäller implementering, effekt och »consumer satisfaction«. Utvärderingen är genomförd av Professor Håkan Stattin vid Örebro Universitet.Ledarutbildning Ömsesidig Respekt

Ledarutbildningen består av tre steg. Utbildningen bygger på att deltagarna varvar erfarenheter från föräldragrupper med utbildning i konceptet.

varvar erfarenheter från föräldragrupper med utbildning i konceptet.

Ledarutbildningen kan beställas till önskad plats eller anmälas till bestämda utbildningstillfällen på olika platser i Sverige.


STEG 1: Leder till kompetens att leda föräldragrupper i Ömsesidig Respekt.

STEG 2: Fördjupningsutbildning.

STEG 3:Certifiering. Leder till Certifiering som föräldragrupps-ledare.


Ett bemötande med ömsesidig respekt ger en underbar känsla för oss alla oavsett om vi är barn eller vuxna. När vi blir tagna på allvar och med respekt visar vi varandra att vi betyder något. Vi känner att vi har ett värde. Varje sådant möte påverkar och gör skillnad i det samhällsklimat vi lever i.

Läs mer på www.omsesidigrespekt.se 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund