Sök


 
Ordlista

 
Ökad narkotikaerfarenhet bland grundskoleelever

Pressmeddelande från CAN

 

För första gången på nio år ökar andelen elever i nian som testat narkotika.
Även andelen rökare har ökat något i årets undersökning, vilket bekräftar en tidigare påbörjad trend.

 

Däremot är det färre som dricker alkohol. Det visar de första resultaten av
2009 års undersökning av skolelevers drogvanor som presenteras under Almedalsveckan
av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.


Sedan 2001 har användningen av narkotika minskat enligt CANs undersökningar. I år har dock användningen
ökat med två procentenheter bland både flickor och pojkar. Från fem till sju procent
bland flickorna och från sju till nio procent bland pojkarna. Fortfarande är det dock låga siffror jämfört
med övriga Europa.


I motsatt riktning går användningen av alkohol. Andelen elever som aldrig dricker alkohol har ökat.
Av pojkarna är det 42 procent och av flickorna 35 procent som uppger att de inte dricker alkohol.

– Inte någon gång i undersökningens 38-åriga historia har vi haft så få alkoholkonsumenter bland
ungdomarna, säger Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare på CAN och ansvarig för undersökningen.
Men, tillägger han, detta är inget nytt fenomen. I princip har det minskat kontinuerligt sedan
1971.


De senaste tre åren syns tecken på att rökningen har ökat något. I år uppger 30 procent av flickorna
och 23 procent av pojkarna att de röker. Rökningen var som mest utbredd runt sekelskiftet då 36
procent av flickorna och 30 procent av pojkarna rökte. Sedan dess har andelen varit minskande fram
till 2007.

 

Snusandet ligger relativt oförändrat på 15 procent bland pojkarna och fyra procent bland
flickorna även om det kan skönjas en vikande trend som sammanfaller med ökningen av tobaksrökningen.
Användningen av anabola steroider ligger på en procent för både flickor och pojkar, vilket är ungefär
samma nivå som förra året, medan sniffning har ökat aningen bland pojkar till sju procent medan det
bland flickor är oförändrat fyra procent.


Bakgrund: Drogvaneundersökningarna har genomförts årligen bland elever i nian sedan 1971. Undersökningarna
genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på riksrepresentativa urval av
klasser. I 2009 års undersökning deltog drygt 5 000 elever i nian.


Information om undersökningen: Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare, 08-412 46 09.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund