Sök


 
Ordlista

 
Patienters alkoholvanor samt motivation till förändring

Temagruppen för alkoholprevention - April 2009

Denna rapport har utarbetats av professor Preben Bendtsen, statistiker AnneLie Johansson och
folkhälsovetare Lovisa Karlsson vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet på
uppdrag av Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer.


Rapporten innehåller samlad data för 22 deltagande sjukhus och 21 vårdcentraler

För frågor om rapporten kan Lovisa Karlsson kontaktas via lovisa.karlsson@liu.se
eller Preben Bendtsen via preben.bendtsen@liu.se

 

Bakgrund

Det svenska nätverket för Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer (HFS), består idag av 30
medlemsorganisationer med över 60 medlemssjukhus/vårdorganisationer. Under 2006 inrättades ett antal
temagrupper för att bättre ta tillvara och stärka nätverkets hälsofrämjande och sjukdomspreventiva arbete,
samt för att öka det gemensamma lärandet inom HFS-nätverket. Temagruppen för alkoholprevention
genomförde hösten 2006 en alkoholscreening på en del av nätverkets sjukhus för att få ett underlag till
fortsatt utveckling av det alkoholpreventiva arbetet på medlemssjukhusen.


Två år senare den 6 november 2008 genomförde temagruppen för alkoholprevention en liknade
kartläggning där en enkät delades ut till samtliga inskrivna och besökande patienter på de sjukhus och
vårdcentraler som ville delta. Enkäten bestod av ett standardiserat frågeformulär, AUDIT, som framtagits
av WHO. AUDIT används i många verksamheter inom hälso- och sjukvården, i Sverige. Utöver de 10
frågor som ingår i AUDIT innehöll enkäten ytterligare tre frågor. Den första frågan tog upp patientens
uppfattning det fanns något samband mellan den egna alkoholkonsumtionen och det sjukdomstillstånd
patienten hade. De två sista frågorna berörde patientens motivation till förändring av sina alkoholvanor
samt var man helst skulle vända sig för att få hjälp

 

Läs hela rapporten här  HFS Rapport Temagrupp Alkohol april 2009 (218 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund