Sök


 
Ordlista

 
Polisens arbetsmetod minskar ungdomsfylla

2009-04-28 pressmeddelande från BRÅ

 

Polisen har testat en arbetsmetod som går ut på att minska fylla och våld mellan ungdomar ute på stan. Den kallas Kronobergsmodellen och en studie från Brå visar att den kan vara effektiv – förutsatt att man avsätter rätt resurser.

 

Polisens förebyggande arbete mot våldsbrott är högt prioriterat. För drygt ett år sedan gjorde Polisen en stor nationell satsning mot våld i offentlig miljö. En viktig del i det arbetet är att minska våldet bland ungdomar, som i sin tur hänger samman med tillgången på alkohol. Alkoholen kan ungdomarna köpa från organiserade langare, men inte sällan är det föräldrarna själva som köper ut till sina barn.

 

Alkoholen måste bli oattraktiv
En metod som poliser kan använda sig av är den så kallade Kronobergsmodellen som går ut på att det ska bli svårare och mindre lockande för ungdomar att dricka alkohol ute på stan. Detta gör man dels genom att hälla ut alkoholen, dels genom att begära att föräldrarna kommer och hämtar sina barn på plats. Samtidigt riktar modellen in sig på att utreda langningsbrott för att minska tillgången på alkohol.

 – Polisen har i alla år arbetat med att hälla ut alkohol men den här modellen innebär ett strukturerat arbetssätt där polisen försöker spåra den alkohol de hittar tillbaka till langaren, säger Agnes Alm, utredare på Brå som har gjort en utvärdering av hur modellen har utfallit i sju olika polisområden.

 

Hon tror att det är nödvändigt att samhället konsekvent ingriper när ungdomar dricker om vi ska kunna förändra deras attityd till alkohol.

– Det är viktigt att ungdomarna vet vad de kan förvänta sig när de dricker alkohol offentligt. De ska inte behöva se poliser passera utan att ingripa när de har en systemkasse i handen. Det ska vara så pass oattraktivt för ungdomar att dricka alkohol så att de slutar köpa. Men framför handlar det om att förhindra att de råkar illa ut när de har druckit, säger Agnes Alm.

 

Både tillgång och efterfrågan måste stoppas
För att minska ungdomars alkoholkonsumtion gäller det att rikta in sig på både tillgång och efterfrågan. Langarna står för tillgången genom att göra alkoholen lätt tillgänglig för unga. Även om polisen häller ut allt de hittar en kväll så räcker det ofta med ett telefonsamtal för att ungdomarna återigen ska få tag på alkohol.

 

De flesta polisområden som har prövat metoden har inte avsatt extra resurser för att utreda langarnas alkoholbrott, något som krävs för att öka möjligheten att lagföra de som säljer storskaligt. Men i Sundsvall, ett av områdena där man faktiskt har avsatt resurser för att utreda alkoholbrott, har man sett positiva effekter. Bland annat uppvisar man den största minskningen när det gäller våldsbrott bland unga, ett brott med tydlig koppling till alkoholkonsumtionen.

– Det här arbetssättet fungerar om man satsar på det, vilket innebär att måste finnas åtminstone en resurs tillgänglig för att utreda alkoholbrott. Egentligen handlar arbetssätten i modellen mycket om vanliga polisåtgärder. Man har ju alltid förverkat alkohol och i viss utsträckning kontaktat föräldrar. Skillnaden är att det här är ett strukturerat arbetssätt som polisen arbetar efter varje gång de ser en ungdom med alkohol, säger Agnes Alm.

 

FAKTA/ KRONOBERGSMODELLEN
Polisen ska enligt modellen aktivt söka efter ungdomar som har alkohol och hälla ut den de hittar. Om ungdomarna är omyndiga ringer polisen upp deras föräldrar och ber dem komma att hämta sina barn. Den andra delen är riktad mot langare som olagligt säljer eller skaffar alkohol till ungdomar. Genom kontakten med ungdomarna försöker polisen få bättre underlag för att spåra försäljningen och strypa tillgången på alkohol.

 

Läs hela rapporten här  Utvärdering av Kronobergsmodellen (1,27 MB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund