Sök


 
Ordlista

 
Svenska elever använder mindre cannabis än andra i Europa

ESPAD 2007

En jämförelse mellan 16-åriga elevers drogvanor i 35 europeiska länder visar att svenska elever:

  • röker mindre än genomsnittet
  • dricker alkohol förhållandevis sällan
  • dricker relativt mycket när de dricker
  • är berusade mindre ofta än genomsnittet
  • ligger långt ner på listan när det gäller narkotikaerfarenhet

Resultaten är hämtade från ESPAD-projektets fjärde datainsamling som genomfördes våren 2007. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs hade 2007 35 deltagande länder och 105 000 medverkande elever, vilket gör det till världens största undersökning om skolelevers drog-vanor. Tidigare undersökningar gjordes 1995, 1999 och 2003.


Rökning
Sedan 1999 har det blivit färre ESPAD-elever som röker och detta gäller även i Sverige. Andelen svenska elever som rökt de senaste 30 dagarna ligger under ESPAD-genomsnittet (21 respektive 29%).

 

Alkohol
Andelen europeiska elever som druckit alkohol de senaste 12 månaderna har varit relativt oförändrad under hela undersökningsperioden. Bland svenska elever har den dock sjunkit, från 90% 1999 till 81% 2007.


Svenska elever dricker förhållandevis sällan jämfört med elever i andra länder, men när de gör det dricker de större kvantiteter. Genomsnittskvantiteten i Sverige vid senaste dryckestillfället var 5,2 cl 100% alkohol (motsvarande ca 2 burkar starköl) jämfört med snittet på 4,2 cl.


Däremot ligger de svenska eleverna under genomsnittet såväl när det gäller berusningsfrekvens som intensivkonsumtion (att vid samma tillfälle dricka alkohol motsvarande ungefär en helflaska vin).


En av de mer betydande förändringarna sedan 1995 är att intensivkonsumtionen ökat i ett stort antal länder (dock inte i Sverige). Detta gäller i första hand flickor mellan de båda senaste undersökningar-na.

Narkotika

Cannabis är det absolut vanligaste preparatet i alla länder, med ett genomsnitt på 19%. Därefter föl-jer ecstasy, amfetamin och kokain med 3% vardera.


Erfarenheten av cannabis varierar betydligt mellan länderna. 2007 hade nästan hälften av eleverna i Tjeckien (45%) använt cannabis någon gång medan detta bara gällde 3% i Armenien.


Andelen elever i ESPAD-länderna som prövat cannabis ökade från 1995 (12%) till 2003 (20%). Där-efter har värdena stabiliserats eller minskat i flertalet länder och genomsnittet uppgick 2007 till 17%.


Andelen svenska elever som använt cannabis har varit relativt oförändrad under hela perioden och 2007 gällde detta 7%, vilket ger Sverige en sjundeplats från botten.


Övriga preparat
För en del andra substanser är de svenska värdena i stort sett desamma som genomsnittet. Detta gäller bland annat erfarenhet av sniffning (9%), att ha använt sömn- eller lugnande medel utan läka-res ordination (7%) och att ha blandat alkohol och tabletter för att uppnå berusning (7%).

 

Läs mera i pressmeddelande från CAN här  ESPAD 2007 pressmeddelande (115 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund