Sök


 
Ordlista

 
Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2009

Sammanfattning

Våren 2008 inrättades ANT-sekretariatet - en ny organisation inom regeringskansliet för nationell samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. En av sekretariatets huvuduppgifter är att ansvara för sammanställningen av årliga åtgärdsprogram som beskriver regeringens politik på dessa områden utifrån ett sektors- och ämnesövergripande perspektiv. Åtgärdsprogrammen ska också innehålla en redovisning av regeringens prioriteringar inför nästkommande år. Utgångspunkten är de av riksdagen beslutade alkohol- och narkotikapolitiska handlingsplanerna (prop. 2005/06:30) och målen på tobaksområdet (prop. 2002/03:35)

 

I detta det första åtgärdsprogrammet har regeringen valt att presentera en relativt omfattande och omfångsrik beskrivning av insatser som görs inom olika politik- eller verksamhetsområden med relevans för alkohol, narkotika, dopnings och tobaksfrågorna.

 

Åtgärdsprogrammet innehåller två delar. Den första delen består av regeringens analys och bedömning samt redovisning av prioriterade åtgärder år 2009. Den andra delen utgörs av en övergripande beskrivning av insatser.

Läs hela programmet här  Regeringens åtgärdsprogram 2009 (925 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund