Sök


 
Ordlista

 
Riskdrickande värre än alkoholism

Corren - LINKÖPING. Publicerad 17 mar

Det är inte alkoholisterna som kostar samhället pengar. Det är den stora massan av risk-drickare. Trots detta har vården svårt för att prata med patienterna om problemet.

 

Sverige satsar mest pengar i hela Europa, räknat per person, på att förebygga alkoholskador. Men på vårdcentraler och i företagshälsovården blir det mer prat om rökning, övervikt och stress än om alkohol.

 

Det framkommer i en doktorsavhandling av Marika Holmqvist vid Institutionen för medicin och hälsa vid Hälsouniversitetet i Linköping.

 

I sin avhandling konstaterar hon att alkoholkonsumtionen nådde hundraårshögsta år 2004. Grovt sammanfattat kan man säga att det söps friskt i slutet av 1800-talet. Sen höll Motboken igen på konsumtionen fram till 1955. Under sjuttiotalet steg kurvan på grund av mellanölet och 1995 gjorde EU-inträdet att kranarna öppnades igen.

 

Och flitigt bruk av alkohol kan kopplas till mer än 60 olika sjukdomar och effekterna av alkoholen kan mätas i nästan varje organ i kroppen. Till det kommer att en berusad person lättare råkar ut för olyckor.


Läs hela artikeln här >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund