Sök


 
Ordlista

 
Projektbidrag för drogförebyggande arbete

Frivilligorganisationernas arbete är en viktig del av arbetet mot droger, kriminalitet och utanförskap. Betydande och angelägna insatser har kunnat genomföras av ett flertal organisationer och hundratals projektledare, volontärer och projektmedlemmar.

 

Dessa insatser har bidragit till en utveckling där samhällets kunskaper om att motverka drogmissbruk har ökat och att de metoder som används i arbetet har dokumenterats på ett tydligare sätt än tidigare och har därmed bidragit till att förverkliga visionen om narkotikafritt och alkoholskadefritt Sverige.

Sök bidrag

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att fördela 15 miljoner kronor till drogförebyggande verksamhet år 2009-2010.

 

Ansökan skall vara Socialstyrelsen tillhanda senast fredagen den 17 april 2009.

 

Här hittar du ansökningsblanketten >>

 

Kontakt

Åke Setréus
tel: 075-247 32 00

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund