Sök


 
Ordlista

 
Alkoholism orsakade depression – inte tvärtom

2009-03-02 Dagens Medicin
Börjar deprimerade missbruka alkohol som självmedicinering eller blir alkoholmissbrukare deprimerade av sitt missbruk? Det senare alternativet stämmer bäst, visar en ny studie.
Archives of General Psychiatry, 2009; 66: 260–266.

 

Det är vanligt att alkoholmissbrukare också är deprimerade. Enligt forskare vid University of Otago i Christchurch, Nya Zeeland, skulle detta delvis kunna förklaras genom ett direkt orsakssamband, där alkoholism ger en ökad risk för depression eller vice versa.

 

För att ta reda på vilket orsakssamband som är starkast analyserade forskarna data från en longitudinell studie av 1 270 individer som föddes 1977 i Christchurch. Deltagarna följdes upp med strukturerade intervjuer om sin mentala hälsa vid 18, 21 och 25 års ålder. Forskarna skattade deltagarnas grad av eventuell depression eller alkoholproblem efter en tregradig skala.

 

Studien visade att det fanns en samvariation mellan depression och alkholproblem bland deltagarna i studien. De som uppfyllde kriterierna för alkoholmissbruk eller alkoholtillvänjning hade 1,9 gånger ökad risk att också vara deprimerade.


Läs hela artiklen på Dagens Medicin

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund