Sök


 
Ordlista

 
Alkoholrådgivning i primärvården - Cochrane-rapport 

 
Riskbruket av alkohol har tilltagit i Sverige sedan mitten av 1990-talet*. I dag möter svensk sjukvård betydligt fler personer med riskfylld alkoholkonsumtion. Det ställer ökade krav på att vården ska kunna förebygga och behandla riskkonsumtion av alkohol.

 

De flesta alkoholrelaterade skadorna orsakas av personer med riskfylld alkoholkonsumtion, inte av personer med svårt alkoholberoende. Ett sätt att minska konsumtionen är att erbjuda alkoholrådgivning.

 

The Cochrane Collaboration har sammanställt det vetenskapliga stödet för kort alkoholrådgivning (1–4 besök) i primärvården. Sådan rådgivning erbjuds främst av allmänläkare, sjuksköterskor och psykologer med utbildning i kort alkoholrådgivning. Här sammanfattar och kommenterar SBU Cochrane-rapporten

SBU:s kommentar

• Spridningen av kort alkoholrådgivning har gått trögt i Sverige trots starkt vetenskapligt underlag. En tänkbar förklaring är att forskningen inte uppfattats som tillräckligt verklighetsförankrad.

• Cochrane-rapporten bekräftar att kort alkoholrådgivning, så kallad brief intervention, är effektiv. Slutsatsen gäller för vuxna män. Endast ett fåtal studier innehåller separata resultat för män och kvinnor.

• Slutsatserna från tidigare översikter, där goda effekter rapporterats för såväl män som kvinnor, bör därför också beaktas.

• För att besvara frågan om de ingående studiernas relevans för vardagssjukvården har författarna skapat en skala för att jämföra så kallade efficacy- och effectiveness-studier. Jämförelsen visar ingen skillnad i behandlingsresultat mellan dessa studietyper. Slutsatsen är att kort alkoholrådgivning ger goda resultat även under mer vardagsliknande förhållanden.

• Ingen hälsoekonomisk studie av kort alkoholrådgivning har genomförts i Sverige. En amerikansk studie, av Fleming och medarbetare, visade att varje investerad dollar gav en besparing inom sjukvården på 5,6 dollar.

 

En översiktlig beräkning av de ekonomiska effekterna inom primärvården i Sverige pekade i samma riktning. Lindholm visade att om en procent av patienterna med skadlig alkoholkonsumtion ändrar sina alkoholvanor, till följd av en insats där patienten får maximalt fem återbesök, så kommer insatsen att betala sig (se lästips).

Läs hela rapportenSBUs hemsida >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund