Sök


 
Ordlista

 
Ökat drogförebyggande arbete men alkohol och narkotika mer åtkomligt

Folkhälsoinstitutet [2008-12-29]

 

Det drogförebyggande arbetet ökar i omfattning. Men alkohol och narkotika har också blivit mer åtkomligt och flera typiska skador ökar. Det visar en sammanställning av utvecklingen under 2007.

Statens folkhälsoinstitut har sammanfattat det drogförebyggande arbetet och utvecklingen på alkohol, narkotika och tobaksområdet under 2007. Flera saker, som utvecklingen av realpris, antal serveringstillstånd och studier bland ungdomar tyder på att alkohol och narkotika blir mer lättillgängligt.

Konsumtionen av alkohol ser dock ut att ligga kvar på en oförändrad eller svagt sjunkande nivå. Även för narkotika minskade användningen under 2007, bland både vuxna och ungdomar.

– De förebyggande insatserna har främst varit inriktade på att begränsa efterfrågan. Men vi vet att åtgärder för att begränsa tillgängligheten ger god effekt och en större tyngd behöver läggas där. Till exempel genom en förbättrad tillsyn över servering och försäljning, säger Nils Stenström, enhetschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Akuta alkoholskador som förgiftningar, dödsfall i trafiken och misshandel fortsatte visa en uppåtgående trend under 2007. Under 1998-2007 har antalet unga kvinnor, 15 -19 år, vårdade för alkoholförgiftning ökat med 68 procent. Ökningen för unga män under samma period var 37 procent. Antalet alkoholrelaterade dödsfall ligger på en relativt konstant nivå.

För tobak finns tecken på ett ökat bruk under 2007, efter många års minskning. Men det rör sig om relativt små ökningar, för ungdomar och kvinnor. Om detta är en tillfällig ökning eller ett trendbrott återstår att se.

Många kommuner fortsätter att satsa på drogförebyggande arbete. Nya siffror visar att ungefär 80 procent av kommunerna 2007 har en samordnare för alkohol och narkotika, medan siffran för tobak var cirka 60 procent. Kommunerna ökar också den egna andelen i finansieringen av förebyggande insatser.

– Det är en positiv utveckling, men samarbetet mellan de offentliga insatserna och frivilligsektorn kan förbättras, säger Nils Stenström.

 

Läs hela rapporten på FHI:s hemsida >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund