Sök


 
Ordlista

 
Kvinnor dricker på egen hand

Från Dagens Medicin 2008-11-27, Läkarstämman 2008


Allt fler unga kvinnor dricker ensamma. Det visar en studie från Göteborg som kartlagt hur yngre kvinnor dricker alkohol.

Dryckeskontextens betydelse för unga kvinnors alkohol­konsum­tion. En klusteranalys av 20- och 25-åriga kvinnor åren 1995 och 2000.


Var, med vem och varför dricker unga kvinnor alkohol?

De frågorna har Christina Andersson, arbetsterapeut och doktorand vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, försökt besvara.

– Det har hänt mycket med våra dryckesmönster de senaste åren, säger hon.

Utgångspunkten var en befolkningsundersökning där 897 kvinnor intervjuades åren 1995 och 2000, då de fick besvara en mängd frågor om sina alkoholvanor.

– Vi analyserade sambandet mellan dryckeskontexten och alkoholkonsumtionen bland 20- och 25-åriga kvinnor i Göteborg. Syftet var att ta reda på om det fanns specifika dryckesmönster och om dessa mönster skiljde sig åt mellan de olika åren, säger Christina Andersson.

Med hjälp av klusteranalys identifierade hon och hennes kollegor tre olika grupper bland kvinnorna vid de båda intervjutillfällena.

 

I den första gruppen återfanns kvinnor som oftare dricker för att bejaka effekter som påverkar personligheten. De arbetar ibland bättre och får lättare att somna tack vare alkoholen. I denna grupp uppgav många också att de dricker ensamma, för att inte bli nedstämda.

 

År 1995 utgjorde denna grupp endast 6 procent av det totala antalet kvinnor. Men fem år senare var den mer än dubbelt så stor, 15 procent.

– Det visar att allt fler unga kvinnor dricker ensamma, säger Christina Andersson.

Läs hela artikeln på Dagens Medicin >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund